Un „atentat asupra inocenței copiilor”

Încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă „un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață” – consideră reprezentanții Patriarhiei Române, care militează pentru caracterul opțional al orelor de educație pentru viață, în școli.

Într-un comunicat remis, luni, presei, Patriarhia Română precizează că, încă din ziua de 13 martie 2020, a transmis o serie de adrese cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, către președintele României, primul-ministru și ministrul Educației și Cercetării.

„Constituția României prevede: «părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine» (art. 29, alin. 6); de asemenea, «libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale» (art. 29, alin. 1). Așadar, nu există nici un temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educația copiilor, peste acordul și convingerile părinților. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se arată: «părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor» (art. 51, alin. 2).

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, «educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/ abilități și aptitudini, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții» (art. 4). Așadar, finalitatea nu este conectarea minții elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanității” – argumentează Patriarhia Română.

Un alt argument este acela că, potrivit art. 65, alin. 4 și 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele/ domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, nu prin lege adoptată de Parlamentul României”. De asemeni, în planul curriculumului școlar formal, „responsabilitățile educaționale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens”.

Apreciind că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă „un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pentru întreaga viață”, Patriarhia Română amintește, în acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări, care „au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social”. „Spre exemplu, analiza intitulată «Re-examinarea dovezilor: Educația sexuală completă în școli în Statele Unite ale Americii», realizată în anul 2019, de Institutul pentru Cercetare și Evaluare din Statele Unite ale Americii, arată că programele de educație sexuală în școlile publice nu sunt eficiente, iar unele au dus chiar la creșterea ratei sarcinilor la adolescență, la reducerea vârstei debutului sexual, precum și la comportamente sexuale riscante. Concluzia cercetării este că astfel de programe sunt mai degrabă «de îndoctrinare sexuală» decât «de educație»”- se spune în comunicat.

Patriarhia Română amintește că, în unele state ale Uniunii Europene (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), educația sexuală este organizată în cadrul altor discipline școlare, iar în altele (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia), ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu.

„În țara noastră, numeroase și reprezentative asociații din societatea civilă și-au exprimat îngrijorarea față de efectele educației sexuale asupra copiilor și au propus soluții alternative (…). Pregătirea pentru viața intimă trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei, care poate aprecia corect și obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual și emoțional al copilului” – consideră reprezentanții Patriarhiei.

Legea nr. 45/3 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287/6 aprilie 2020, care modifică și completează Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prevede obligativitatea organizării în școli, cel puțin semestrial, a unor programe pentru viață și sănătate, inclusiv educație sexuală pentru copii. Patriarhia Română susține caracterul opțional în școli al orelor de educație pentru viață, iar programele școlare corelate acestora să fie elaborate „potrivit valorilor morale”.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie

One Response to Un „atentat asupra inocenței copiilor”

  1. Aurel Bria

    Legea se aplicå nu se discutå nici chiar de cåtre cei care uneori se cred „stat in stat ” Måcar så afle copiii ca in realitatea zilnicå existå pedofili, inclusiv printre preoti…
    Prea repede uitåm cazurile criminale, unele chiar recente intåmplate…