Patriarhul Daniel: Binecuvântare pentru elevi, dascăli și părinți la început de an școlar

Din cauza pandemiei, începutul acestui an școlar are loc într-o perioadă foarte dificilă, privind sănătatea individuală și colectivă. De aceea, în special la școală trebuie respectate cu multă atenție regulile sanitare de protejare a sănătății elevilor și a cadrelor didactice – spune patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, Preafericitul Părinte Daniel, într-un mesaj de „binecuvântare pentru familie și școală la început de an școlar”.

Patriarhul amintește că Sfântul Sinod al BOR a declarat anul 2020 An omagial al pastorației părinților și copiilor, inițiativă părin care sunt ajutați atât părinții, cât și copiii să cultive reciproc iubirea în familie și să prețuiască credința și educația, ca fiind „principalele lumini ale vieții în societate”.

„Educația este prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește dezvoltarea spirituală și prosperitatea materială a poporului. În dezvoltarea unei educații autentice pentru viață, Familia, Biserica și Școala sunt chemate să ofere copiilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât și comunitar, după îndemnul înțeleptului rege Solomon: «Păzește, fiule, povața tatălui tău și nu lepăda îndemnul mamei tale… Că povața este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții» (Pildele lui Solomon 6, 20, 23). Într-o lume marcată de tendințe ideologice individualiste și secularizante, care slăbesc unitatea familiei și pacea socială, este esențială cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări rodnice între Familie, Biserică și Școală. În Familie și în Biserică, părinții trupești și duhovnicești sunt chemați să-i învețe pe copii iubirea față de Dumnezeu și de semeni, prietenia, solidaritatea, hărnicia, dărnicia și recunoștința, să îi încurajeze să descopere bucuria jocului și a cunoașterii, dar și frumusețile naturii și ale culturii românești. La Școală, profesorii care predau diferitele discipline de învățământ sunt apreciați când oferă elevilor o învățare motivantă, activă și creativă” – arată PF Daniel, adăugând că, pe lângă cunoștințe necesare promovării examenelor naționale, o școală bună îi învață pe copii și tineri să cultive libertatea și responsabilitatea, dar și să cunoască valorile spirituale și culturale, românești și europene.

„Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii din învățământul preuniversitar, la începutul anului școlar 2020-2021. Ne rugăm lui Dumnezeu să îi ocrotească pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii, să le dăruiască sănătate și mult ajutor, pace și bucurie, pentru ca lucrarea lor să fie o binecuvântare pentru familie, școală și pentru întreg poporul român!” – spune patriarhul Daniel.

În același mesaj, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române anunță că, la fel ca în anii precedenți, și la începutul acestui nou an școlar parohiile vor continua să ajute cu rechizite elevii din familiile defavorizate.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie