Un nou concept de cercetare interdisciplinară, introdus de cercetătorii din Cluj și Budapesta

Un studiu realizat recent de cercetători ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și ai Institutului de Fizică Wigner din Budapesta introduce un nou concept în cercetarea și literatura de specialitate interdisciplinară.

Studiul, realizat de prof. dr. Tamas Biro (Institutul de Fizică Wigner din Budapesta) și  prof. dr. Zoltan Neda (Facultatea de Fizică a UBB), în cadrul unui proiect de cercetare al UBB, coordonat de prof. univ. dr. Daniel David, cu tema „Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice”, introduce în literatura de specialitate o nouă mărime de complexitate numită Gintropy, aflată la interfața științelor naturii și a științelor socio-umane.

„Studiul pornește de la o măsură bine cunoscută a inegalităților socio-economice – coeficientul Gini, care măsoară diferența medie a averii (venitului) persoanelor raportată la valoarea averii medii din societate.  În urma unor calcule matematice și prin studiul unor distribuții frecvent întâlnite în diverse sisteme sociale, autorii studiului arată cum se pot lega două mărimi fundamentale folosite în descrierea sistemelor fizice, respectiv psiho-socio-economice, și anume entropia, respectiv coeficientul Gini, legătura dintre cele două mărimi fiind realizată prin intermediul noului concept Gintropy”  – informează UBB, precizând că „modelele și metodele teoretice ale științelor naturii (ex. fizica) sunt utilizate și într-un cadru profund interdisciplinar pentru descrierea fenomenelor psiho-socio-economice, determinând dezvoltarea unor domenii moderne, precum econo-fizica sau socio-fizica. În acest context, conceptul de entropie, folosit în termodinamică pentru descrierea gradului de ordine a sistemelor, este uneori utilizat (adesea cu unele adaptări) și în științele sociale pentru a descrie nivelul de complexitate a sistemului sau chiar pentru a caracteriza inegalitățile într-un sistem socio-economic. Dar în cazul multor sisteme psiho-socio-economice care sunt caracterizate de distribuții peculiare, această utilizare nu este însă adecvată și se pune astfel problema găsirii unei metode și mai generale pentru formula corectă a entropiei în acest context. Gintropy este o soluție posibilă la acestă problemă”.

Potrivit declarației prof. dr. Daniel David, acest proiect de cercetare complex, cu termen de finalizare în 2020, „este unul profund interdisciplinar”. „Dincolo de implicațiile practice ale proiectului, cu relevanță pentru înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice în România, multe rezultate se vor constitui în modele conceptuale și/ sau metodologice inovative cu relevanță generală” – afirmă coordonatorul proiectului de cercetare.

M. T.

Articole din aceeasi categorie