Simpozion naţional: „Canonul şcolar”

Asociaţia Profesorilor de Limba şi literatura română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO),   Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Institutul pentru Pregătirea Personalului Didactic – UBB Cluj şi Editura Paralela 45 organizează, în perioada 11 – 13 decembrie, la Cluj-Napoca, cea de-a X-a ediţie a Simpozionului naţional de didactica limbii române – „Canonul şcolar”.

Simpozionul se va desfăşura pe trei secţiuni: Canonul instituţiilor culturale şi canonul instituţiei şcolare; Dinamică. Mize. Impact; Limite. Dispute.

Se intenţionează, prin organizarea acestui simpozion: circumscrierea şi analizarea problematicii prin raportare la programe şi manuale; conturarea unor strategii de predare a disciplinei, menite să formeze gustul estetic, să întreţină bucuria lecturii şi să formeze cititori autonomi; crearea unui spaţiu comun de reflecţie, menit să creeze legături viabile între participanţi şi noi posibilităţi de colaborări profesionale.

La fel ca la ediţiile precedente, contribuţia participanţilor se poate concretiza în: conferinţe, comunicări ştiinţifice, ateliere, discuţii tematice în grup, postere; dezbateri, mese rotunde şi lansări de carte.

Sînt invitaţi să participe învăţătorii, precum şi membrii altor asociaţii profesionale din învăţămîntul preuniversitar.

Titlurile şi rezumatele vor fi comunicate ANPRO pînă la data de 15 noiembrie 2009. Participanţii sînt rugaţi să-şi concentreze lucrarea (şi implicit rezumatul) pe obiectivele sugerate. Selecţia intervenţiilor va fi făcută de Consiliul ştiinţific al simpozionului, iar confirmarea rezultatelor va fi adusă la cunoştinţă prin poştă electronică pînă la data de 25 noiembrie  2009. Vor fi apreciate lucrările bazate pe cercetare şi experienţă proprie, fiind încurajate lucrările realizate prin colaborare (profesori şi învăţători/profesori de specialităţi diferite).

Detalii, pe site-ul ANPRO.

M. T.

Articole din aceeasi categorie