La Bucea, omul chiar… sfinţeşte locul

În drum spre Bucea, pădurile de pe liziera drumului european E – 60, îţi inundă pur şi simplu privirile de alb şi verde. Dacă maestru Tudor Gheorghe spune, melodic, că au…înnebunit salcâmii, pe acest defileu al Crişului, au înflorit salcâmii, ale căror flori, parfumate, dese şi viguroase, par adevărate ciorchine de struguri albi ce…hrănesc, fascinant, nu numai albinele, ci şi privirile celor ce aleargă pe drumul acestei streşini de pădure în care crudele culori dau sănătate mediului ambiant şi celor îndrăgostiţi de explozia floristică a sfintei naturi.

În mijloc de mai, localitatea Bucea este dominată de flori şi verdeaţă, este şi o bornă vestică a judeţului nostru, o poartă de intrare a Transilvaniei în care hărnicia oamenilor nu trebuie căutată deoarece se vede chiar din graba maşinilor ce urcă sau coboară, zilnic, de pe Piatra Craiului.

Inegalabilul pitoresc şi spiritul de buni gospodari ai locuitorilor acestei istorice aşezări de la confluenţa Bihorului, Sălajului şi Clujului, asigură cumulul de plusvaloare pe verticalitatea ultimilor ani, plusuri zămislite şi din credinţa şi marele spirit organizatoric al preotului paroh, Mircea Dejeu, pe care localnicii îl respectă atât în sutană, cât şi în…salopetă.

Nu ştiu dacă mai trebuie amintit faptul că satul Bucea a fost primul din judeţul Cluj care a montat coşuri de gunoaie pe aliniamentul stradal,prima dată din plastic, apoi din tablă metalică, iar florile, arbuştii ornamentali şi pomii fructiferi nu lipsesc din ogrăzile gospodarilor. Ba mai mult, igienizarea imobilelor şi a perimetrelor locuibile, propovăduite de preot, s-a înţeles că sunt permanente îndatoriri civice ce nu trebuie neglijate.

Privind în arhitectura acestei plăcute localităţi rurale de pe malul Crişului Repede, observăm că lăcaşul de cult este cel mai impozant atât prin dimensiuni, cât şi prin finisajele şi dotările specifice Bisericii Ortodoxe.

Această respectabilă construcţie, terminată în 1982, a fost preluată în roşu de preotul Mircea Dejeu şi prin a sa strădanie a fost finisată, pictată şi dotată cu cele necesare, de la clopot, iconostas şi până la ultimul mobilier şi materiale de cult. Anul trecut a construit o capelă cu sală de evenimente în curtea bisericii, care dispune de grupuri sociale, instalaţie de frig şi încălzire şi legătura cu altarul de vară ce are forma unei filigorii. Nu trebuie omis faptul că tot sub dirigenţia sa, a fost construită şi casa parohială.

Şi cum la Bucea există o Biserică din lemn construită în 1791, actualmente monument istoric şi punct în pelerinajul turistic al zonei, preotul Dejeu a recondiţionat bisericuţa de două ori, schimbând acoperişul cu şindrilă, adusă de meşteri din Bârsana, refăcând împrejmuirea şi construind scări de piatră de urcare pe o lungime de aproximativ 30 m.

Vocaţia sa şi de constructor este confirmată de ridicarea Casei de Cultură în cochetul centru civic al aşezării, un obiectiv a cărei finanţare a primit cca 20 % din fonduri bugetare, restul sumelor fiind asigurate din sponsorizări şi donaţii.

Lăcaşul de cultură, ce poartă numele preotului, prin hotărâre a deliberativului comunal, are 400 locuri, încălzire centrală, veselă şi tacâmuri pentru evenimente din viaţa comunităţii , spaţiu pentru medicul de familie şi farmacie. Aici, prin grija preotului Mircea Dejeu, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Crucii Roşii a judeţului Cluj, s-au organizat în ultimii ani 12 acţiuni importante de donări de sânge, la care au răspuns donatori din sat, dar şi un număr foarte mare veniţi din localităţile învecinate. Prin a sa grijă, în 2017, medici oftalmologi din Bihor şi SUA au realizat consultaţii gratuite şi au oferit ochelari de vedere unui număr de 180 de vârstnici ai locului.

Şi cum grija şi respectul faţă de oameni sunt adevărate canoane ale acestui slujitor al bisericii, nu puţine au fost acţiunile caritabile ale ultimilor ani, cum nu au lipsit nici evenimentele de mare gratitudine pentru vârstnicii satului sărbătoriţi cu prilejul împlinirii celor 50 de ani de convieţuire, sau o altă zi având genericul: ,,Din dragoste pentru cei singuri’’.

Şi cum ideea acestui reportaj mi-a sugerat-o domnul Cornel Moldovan, joia trecută, la manifestările prilejuite de Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, m-am convins că între oamenii capabili să sfinţească locurile, se numără şi preotul Mircea Dejeu, care şi-a unit destinul cu cel al locuitorilor de la Bucea, de acum 38 de ani şi care a dat roade din fertilitatea înţelepciunii şi muncii făcută cu aleasă chibzuinţă.

Între lucrurile durabile, în timp, ridicate de el şi comunitatea ce o păstoreşte, se află şi acest sfânt Monument al celor 38 de eroi căzuţi în luptele istorice pentru libertatea fiinţei noastre naţionale.

Acest monument a fost dezvelit în anul 2000, este flancat de două tunuri, iar pe vârf are aşezat înaripatul Vultur. La slujba de pomenire săvârşită de preotul Mircea Dejeu, au participat săteni, secretarul comunei, Radu Secară, reprezentanţii Poliţiei, elevi, preşcolari şi Grupul vocal bărbătesc ,, Craii Măgurii’’, dirijat chiar de preot.

După slujba şi parastasul închinat eroilor, preotul a evocat jertfa acestora de care trebuie să fim vrednici, iar Craii Măgurii, îmbrăcaţi în costume naţionale, ca şi elevii şcolii, au cântat Imnul naţional, Imnul eroilor, Imnul satului Bucea şi alte cântece patriotice, iar Primăria Negreni, Poliţia, Grupul vocal ,, Craii Măgurii’’, urmaşii celor căzuţi la datorie, Biserica şi Şcoala, au depus coroane de flori pentru a cinsti cum se cuvine memoria eroilor locului şi întregului neam românesc ce şi-au vărsat sângele pentru libertatea şi prosperitatea gliei străbune!

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie