Un reper național: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda (I)

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda a creat valoroase branduri agricole autohtone. A menținut în stocul său genetic rasele de suine Mangaliţa şi Bazna, iar la ovine Ţigaia Ruginie. Şi-a consolidat an de an renumele de loc al excelenţei profesionale prin performanţele din cercetarea științifică, impecabila administrare a fondului de stat și modelele de bune practici în organizarea internă. Rezultatele activităţii celor 60 de cercetători ai instituției, toți de reputație națională, sunt meritorii. Alături de ei sunt activi 108 angajaţi – ingineri, tehnicieni şi muncitori -, care îşi aduc din plin contribuția la menţinerea întregii unităţi la înalte standarde de funcționare.

„Încă de la înfiinţarea sa, în 1957, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda (atunci Staţiunea Experimentală pentru Cultura Porumbului Turda) a avut ca scop crearea şi omologarea de soiuri şi hibrizi la porumb, grâu de toamnă, orzoaică de primăvară şi soia. Omologăm şi punem la dispoziția cultivatorilor din țară soiuri care asigură calitatea producției. Pentru omologare se parcurg etape nu tocmai ușoare. De-a lungul timpului, avem la hibrizii de porumb peste 40 de soiuri omologate. În ultimii ani ne putem lăuda cu realizări deosebite: am reuşit să omologăm noi soiuri și de grâu și de porumb. Anul acesta ne mândrim cu o nouă autentificare la soia: e cel de-al 21-lea soi obținut de noi. Iar la grâu am omologat în acest an soiul ”Cezara”, după ce, în 2019 am înregistrat, la realizările noastre, soiurile ”Dumitra”, grâu de toamnă, cu producţii mari şi calitate bună, şi ”Taisa”, care se poate semăna şi toamna şi primăvara. Omologând în fiecare an, împlinim scopul real al activității de cercetare. La soia, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este cotată ca fiind cea mai bună din ţară. La porumb câştigăm tot mai mult teren, după Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (INCDA) ”Fundulea”, care deține soiurile consacrate. Ne situăm imediat după ”Fundulea” şi în privința specialiștilor şi în privința creaţiilor. Hibrizii de porumb au o tot mai extinsă arie de răspândire. Noi avem hibrizi omologaţi, acum de succes, de pildă binecunoscutul 332. Sunt convins că și 2021 vom autentifica cel puțin un soi, aflat la ora actuală în testare. Echipă noastră este performantă. Evidențiez un aspect absolut semnificativ: am reuşit să atragem mulţi tineri”, ne spune directorul Stațiunii, dr. ing. Nicolae Tritean, un om răzbătător, susținut de colectivul de cercetători ambiţioşi, profesionişti unul şi unul, care mențin ștacheta performanţelor instituției și fac dovada faptului că priceperea și o viziune echilibrată în practicile agricole pot contribui esenţial la redresarea economiei naționale.

Referindu-se la personalul care asigură funcționarea la parametri doriți ai stațiunii, directorul Nicolae Tritean ne spune că „e greu să găseşti, azi, mecanici agricoli, muncitori calificaţi – mai ales pe partea zootehnică, pentru că staţiunea menţine în stocul său genetic rasele de suine Mangaliţa şi Bazna, iar la ovine Ţigaia Ruginie. Nu e deloc uşor să găseşti oameni calificaţi. Fiind instituţie publică, avem obligaţia să facem angajări numai prin concurs. Dar, când oamenii află că e vorba de un concurs nu mai vin”, ne spune directorul Stațiunii, dr. ing. Nicolae Tritean.

”Staţiunea a pierdut, din păcate, de-a lungul timpului, mari suprafeţe agricole. La ora actuală, conform Legii 45, deţinem 1.833 de hectare. În 2011, prin Legea 72, am fost obligați să cedăm 870 de hectare de terenuri revendicate de foști proprietari. Urmare a Legii 53 am mai pierdut 27,13 hectare din terenul aflat în administrarea instituției. E adevărat, terenul era neproductiv, iar în acest perimetru a fost amenajat accesul modern în Salina Turda. Potrivit Hotărârii de Guvern 147 din martie 2018, deținem o suprafață de 620 de hectare, dintre care 390 este arabil, restul fiind pășuni, fânețe și neproductiv”.

”Administrăm o suprafaţă de 45 de hectare în participaţiune cu Crama „La Salină”. Este un parteneriat profitabil pentru instituția nostră. Producem, anual, cu asociaţii noştri, vinuri sub brandul „Issa”, tot mai cunoscut în ultima vreme. Vinul de bună calitate poate fi procurat fie de la depozitul nostru din Stațiune, fie de la Crama „La Salină”, situată la ieşirea din Turda, pe dreapta, pe Drumul Naţional spre Cluj-Napoca. Plantația viticolă se află în apropiere de intrarea în Salina Turda, într-o zonă cu tradiție seculară în viticultură, încă din vremea Imperiului Roman, Iar numele Issa al vinurilor este un omagiu adus bătrânei așezări romane Potaissa”, a arătat directorul Stațiunii de Cercetare.

”Pentru multiplicarea soiurilor, este nevoie de teren. Suntem nevoiți să luăm terenuri în arendă de la persoane fizice. Plătim arenda. Lucrăm peste 800 de hectare de teren în arendă. Cu toate acestea, nu reușim să multiplicăm cât ar fi necesar din creațiile noastre de la Turda. De pildă, la soia din 21 de omologări, reușim să producem sămânță doar din trei soiuri. Nu avem acum nici teren suficient, nici spații de depozitarere adecvate, pentru a nu impurifica soiurile între ele. La porumb, producem, în 2020, doar patru hibrizi, pentru că nu avem spații de izolare între parcele. Iar în ce privește grâul, producem doar patru soiuri din toate creațiile omologate”, a explicat specialistul de la SCDA, adăugând că una dintre soluțiile adoptate de instituție pentru cultivarea soiurilor sale omologate a fost obținerea unui acord de multiplicare în stațiunea agricolă Secuieni din județul Neamț – soia „Eugen” şi „Ada” -, cu Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Cartofului și Sfeclei de Zahăr de la Brașov, cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (Timiș), sau cu Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada (Mureș). SCDA Turda are contracte și cu parteneri foarte serioși din domeniul privat pentru multiplicarea soiurilor sale.

Directorul SCDA Turda a subliniat, în context, competiția acerbă cu companiile multinaționale în economia de piață. ”SCDA Turda concurează cu multinaționalele în comercializarea seminţelor. Noi, ca instituție publică, avem obligaţia să încasăm contravaloare mărfii noastre la 30 de zile de la distribuţie. În schimb, multinaționalele distribuie acum sămânța și acceptă ca beneficiarii să le facă plata în anul următor. Prin acest sistem, multinaţionalele câştigă clienţi, îşi fac adepţi. Şi mai vin şi cu alte facilităţi, cu reguli diferite, deşi suntem toţi pe aceeaşi piaţă economică”.

Pe de altă parte, SCDA Turda participă la loturile demonstrative din ţară, pentru promovarea soiurilor sale. Numai că, firmele care cultivă au costuri standard, de mii de euro pe parcelă sau pe hibrid. „Noi ca instituţie publică avem fonduri restrânse pentru promovare. Creaţiile SCDA Turda sunt, implicit, şi ale statului, iar în promovare, statul ar trebui să ne sprijine. De pildă la grâu, SCDA Turda are preţuri foarte bune – 2 lei/kg -, comparativ cu multinaţionale – 6 până la 8 lei/kg. Dar la SCDA Turda, trebuie să i se plătească acum, neîntârziat, sumele de încasat; în schimb, o multinaţională trimite sămânţa la poarta omului, acesta o seamănă în câmp, iar plata o va face la anul care vine, din producţia pe care o va obţine. Vă întreb pe dumneavoastră, cine nu acceptă o atare variantă, mai ales în condiţiile climatice (seceta) şi financiare ale acestui an? Omul e atras de situaţia că nu plăteşte acum, ci doar în 2021, din recolta pe care o va realiza. În plus, noi, ca instituţie publică nu putem face compensări, ceea ce îngreunează vânzarea seminţelor. Obiectivul nostru în activitate este să creăm soiuri noi, de calitate. Dar popularizarea lor ţine de altă reţea: trebuie să ai personal specializat în promovare, precum şi mijloace de transport, o întreagă infrastructura, de care, din păcate, noi nu dispunem în acest moment”, atrage atenţia directorul dr. ing. Nicolae Tritean.

În fiecare an, la SCDA Turda este organizată ,,Ziua grâului, a pâinii și fertilizării culturilor”. Prima ediţie a acestui eveniment a avut loc în anul 1994. Ediţia aniversară cu numărul 25 s-a derulat în 2019, dar în acest an, ca urmare a pandemiei de SARS-CoV-2, evenimentul nu a mai avut loc. În schimb, instituţia a reuşit să oraganizeze, în luna februarie, tradiţionala sa Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice.

Vom reveni cu prezentarea dotărilor excepţionale ale laboratoarelor SCDA Turda, realizate într-un nou corp de clădire al instituţiei, prin accesarea de fonduri europene, precum şi cu proiectul preconizat de directorul dr. ing. Nicolae Tritean privind rasele de suine Bazna şi Mangaliţa.

Carmen Fărcaşiu

Articole din aceeasi categorie