Un reper național: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda (II)

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) Turda, insituţie subordonată Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din Bucureşti, deţine în prezent cea mai modernă bază materială din ţară în domeniul cercetării, comparabilă cu cele din institute similare din străinătate Staţiunea a finalizat, în 2019, amplul proiect intitulat ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de cercetare de la SCDA Turda”, în valoare de 6 milioane de euro, derulat cu sprijin financiar din fonduri europene.

„Credem să suntem printre cele mai bune unităţi de profil din ţară. Din 2007, SCDA Turda nu a mai avut niciun fel de datorie. Până la Hotărârea de Guvern 147 din 2018 ne-am desfăşurat activitatea sută la sută din autofinanţare şi a fost extrem de greu. Ulterior apariţiei HG 147 am obţinut unele finanţări din fonduri guvernamentale.

Pentru implemetarea proiectului început în 2016, cu sprijin din fonduri europene, numai noi ştim câte nopţi n-am dormit. Am reuşit să creştem patrimoniul unităţii turdene, inplicit al statului. Proiectul a fost redactat de regretatul profesor Ioan Haş (1950-2016), director al SCDA Turda din anul 1998”, a relatat, pentru cotidianul „Făclia”, directorul Stațiunii, dr. ing. Nicolae Tritean, menţionând că în 2020 un astfel de program de înzestrare şi modernizare nu ar mai putea fi pus în mişcare pentru că băncile şi trezoreria nu mai acceptă împrumuturi substanţiale de bani.

Prin proiect au fost modernizate 10 laboratoare de cercetare şi create alte 16 noi, dotate cu mobilier standard şi 65 de aparate de profil de ultimă generaţie, valorând peste 3.000.000 de euro. Laboratoarele aflate în noul sediu al instituţiei dispun de componente IT, 14 echipamente pentru pregătirea primară a probelor de laborator şi 31 de utilaje pentru loturile experimentale. Au fost modernizate două spaţii de conservare şi create două subansambluri pentru păstrarea la rece, pe termen lung, a seminţelor. Totodată, SCDA Turda a fost înzestrată cu utilaje agricole moderne (semănători, combine), pentru lucrările de pe câmpurile experimentale pe care se derulau teme de cercetare complexe, precum ameliorarea fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii pentru plantele cultivate, protejarea agro-ecosistemelor, respectiv a plantelor de cultură, prin alte metode decât cele chimice. Au fost elaborate tehnologii de cultură specifice agriculturii durabile. Derularea proiectului a inclus şi construcţia unei sere  pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi. Apoi cabinetele de lucru ale cercetătorilor au fost modernizate, fiind amenajate alte 12 noi, absolut necesare. Există în prezent la SCDA Turda şi un spaţiu destinat activităţii doctoranzilor şi un altul în care ei îşi prezintă progresele din lucrarea pe care o redactează. Au fost reamenajate biblioteca şi oficiul de calcul. Prin proiect au fost create 10 noi locuri de muncă pentru cercetători şi 15 pentru asistenţi de cercetare cu studii medii. Cu totul notabil, proiectul a vizat şi asigurarea condiţiilor de activitate şi de studiu ale masteranzilor şi doctoranzilor din domeniile agriculturii, zootehniei şi biotehnologiei, în cooperare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca. Evident, în proiect au fost prevăzute şi posibilităţile de practică oferite elevilor din învăţământul profesional şi liceal agricol, mai ales că SCDA Turda se învecinează cu Colegiul „Emil Negruţiu”, în trecut Şcoală Practică de Agricultură, azi cu clase de profil în protecţia mediului ori în meserii din domeniul economic.

„Peste 95% din terenul agricol deţinut de staţiune este cultivat cu seminţe create la Turda. Doar două-trei culturi fac excepţie. De doi ani staţiunea produce şi seminţe de lucernă şi de triticale, creaţii ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea. De patru ani cultivăm şi sămânţă de sparcetă, plantă furajeră, care este o creaţie a USAMV din Cluj-Napoca. În ce mă priveşte, am o afinitate pentru porumbul „Turda 332”, hibrid simplu, pentru că am lucrat concret la omologare şi chiar mi-am susţinut teza de doctorat cu această temă. Am colaborat şi la crearea soiului de grâu „Taisa”, de bună calitate, cu producţii mari, care poate fi semănat şi toamna, şi primăvara. Sufleteşte sunt legat de toate soiurile create în staţiunea noastră. Subliniez că SCDA Turda nu cultivă sub nicio formă seminţe din import şi nici seminţe modificate genetic. În privinţa organismelor modificate genetic m-am ferit să mă pronunţ ferm. Pot să vă spun însă că în ultimii ani, zilnic, în natură se produc modificări genetice din cauza perturbaţiilor climatice majore, a şocurilor termice. Mutaţii genetice au loc zilnic în natură. Agricultura românească a avut un salt evident în ultimii ani, de la dotări până la modul în care e lucrat terenul. Iar agricultura românească este încă departe de chimizarea şi pesticidele folosite intensiv în străinătate. Am discutat îndelung cu colegii mei despre culturile ecologice. Sună bine, dar agricultura ecologică poate fi practicată exclusiv pe suprafeţe mici, în grădini particulare. Mi-e imposibil să cred că pe mii de hectare poate fi făcută agricultură ecologică.

În al doilea rând, neefectuarea tratamentelor pentru o anumită boală duce la acumularea de micotoxine (metaboliți secundari ai ciupercilor microscopice) care sunt mult mai periculoase decât substanţa chimică folosită pentru eradicarea bolii. Noi, la Turda, am făcut experienţe pentru a constata efectele micotoxinelor din hrana animalelor. Rezultatele experienţelor noastre au fost îngrijorătoare, ne-am speriat de-a dreptul. Dacă, de pildă, avem un lan fuzariat, trebuie să se separe, cu staţia de uscare şi condiţionare, toate boabele fuzariate, dar procedura nu e suficientă. Ţin să vă spun că Staţiunea a întreprins cercetări privind reducerea impactului chimizării asupra biocenozelori şi a mediului înconjurător în scopul menţinerii unui echilibru ecologic între om şi natură, implicit al protejării mediului. Cercetătorii noştri au studiat influenţa tratamentelor pe vegetaţie cu uleiuri esenţiale, în vederea prevenirii şi combaterii agenţilor dăunători din cultura de porumb.

SCDA Turda are un contract de colaborare cu USAMV din Cluj-Napoca. „Ne-am străduit tot timpul să aducem în instituţie pe cei mai buni absolvenţi ai USAMV. Am creat o pistă de lansare pentru tineri valoroşi din instituţia clujeană de învăţământ superior agricol. Numai că, tinerii se înscriu la doctorat, îşi susţin teza după trei ani, iar ulterior sunt atraşi de ofertele salariale foarte mari ale companiilor multinaţionale. Sunt zeci şi zeci de abandonuri de traseu profesional din partea tinerilor atraşi de beneficii financiare. E trist, dar suntem pistă de lansare pentru cei ce migrează spre multinaţionale. Noi le-am oferit tinerilor şi apartamente de locuit, construite de noi, din resurse proprii, aici lângă staţiune. E vorba de 8 apartamente cu dotări moderne.

„SCDA Turda deţine o colecţie de germoplasmă de o valoare inestimabilă, cu 900 de genotipuri de grâu, 1.400 de linii consangvinizate la porumb, din care 460 create la Turda. Pentru conservarea acestui stoc excepţional sunt alocate de instituţie, din autofinanţare, sume considerabile. SCDA Turda trebuie să fie finanţată de stat tocmai pentru a conserva intactă această bază genetică. Suntem sprijiniţi în conservare de Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” de la Suceava. Multinaţionale şi-ar fi dorit să pună mâna pe un asemenea tezaur”, ne spune dr. ing. Nicolae Tritean.

„În clipa de faţă este o bătălie uriaşă pentru sămânţa de porumb. Staţiunea produce 240 tone de sămânţă comercială, pentru că suprafaţa de care dispunem pentru culturi este redusă. Fermierii caută sămânţa de porumb autohtonă, sunt acum convinşi de sănătatea soiurilor româneşti. În anul extrem de secetos 2012, cei care au cultivat hibrizi străini au fost în mare pierdere, pe când cei care au semănat hibridul nostru au avut producţii mulţumitoare. Fermierii se întorc la soiurile româneşti pentru că sunt adaptate la condiţiile de climă şi de sol de la noi”, a punctat directorul stațiunii.

„Avem toate premisele să mergem înainte”, ne asigură directorul Nicolae Tritean.

Carmen FĂRCAȘIU

Articole din aceeasi categorie