Tabăra de arheologie STUDARHEX – proiect de cooperare transfrontalieră

Tabara-arheologie-1Tabăra studenţească de pe şantierul arheologic Colonia Dacica Sarmizegetusa, organizată în cadrul proiectului STUDARHEX, s-a dovedit un succes în rîndul participanţilor proveniţi de la universităţi din Anglia (Exeter), Germania (Heidelberg) şi România („Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi  „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia).

În cadrul taberei, studenţii au participat atît la activităţile Tabara-arheologie-3practice de pe şantierul arheologic, cît şi la sesiuni de instruire pe teme privind importanţa patrimoniului cultural mobil, ceramica de epocă romană descoperită pe acest sit de importanţă majoră, la sesiuni de desen arheologic, realizare de vase ceramice, metode de ars ceramica în antichitate, aspecte legate de cercetarea arheologică şi prelucrarea primară a artefactelor descoperite în săpătură. Viitorii arheologi au fost instruiţi şi îndrumaţi de un colectiv de cercetători şi profesori: dr. Richard Petrovsky, dr. Carmen Ciongradi, prof. dr. Reinhard Stupperich, dr. Emilian Bota, dr. Sorin Bulzan, prof. univ. dr. Alexandru Diaconescu.

Proiectul reprezintă un preambul pentru viitorul proiect Erasmus+, Tabara-arheologie-2cîştigat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, „From theory to practice – International Teaching in Field Archeology in Roman Sarmizegetusa”.

Proiectul STUDARHEX este implementat de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca şi îşi propune, prin activităţile sale, să dezvolte un ansamblu de metode nonformale şi informale de învăţare aplicată, menite să ducă la însuşirea de cunoştinţe privind meşteşugurile comunităţilor antice în rîndul studenţilor din patru universităţi europene, în perioada 15 iulie – 15 octombrie 2015.

Proiectul este finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma Concursului Naţional pentru Proiecte Studenţeşti şi are un buget total de 35606 lei.

Articole din aceeasi categorie