Proiect internaţional tripartit

Centrul de Geografie Regională al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (director Prof. univ. dr. Pompei Cocean) îşi confirmă reputaţia internaţională adjudecându-şi proiectul tripartit întitulat ,,Disparităţi demografice în spaţii rurale” din cadrul Programului 3, Subprogramul 3.1/Modul AUF-RO. O temă ştiinţifică de reală stringenţă, depopularea şi îmbătrânirea demografică a satelor româneşti fiind un fenomen accelerat în etapa actuală.

Printre partenerii instituţiei academice clujene se numără universităţi de prestigiu din Franţa (Université d’Angers), Republica Moldova (Academia de Studii Economice, Laboratorul de Demografie) şi România (Universitatea de Vest Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională).

Din colectivul de cercetare clujean fac parte Prof.univ.dr. Pompei Cocean – coordonatorul proiectului, CŞ III dr. Ana-Maria Pop, Şef lucr. dr. Lelia Papp, Şef lucr. dr. Nicoleta David, Asist.univ.dr. Gheorghe Hognogi şi drd. Alexandra Potra.

M.B.

Articole din aceeasi categorie