COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII MOARA OFFICE CENTER S.A.

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
SOCIETĂȚII MOARA OFFICE CENTER S.A.
din data de 11.05.2020 (prima convocare) / 12.05.2020 (a doua convocare)
(convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1370/10.04.2020
și în ziarul Făclia din data de 10.04.2020)

Dl. Moșneagu Lucian, în calitate de administrator unic al MOARA OFFICE CENTER S.A. (denumită în continuare și Societatea), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Buftea, nr. 1, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1869/2005, având Cod Unic de Înregistrare RO17604184,
la solicitarea unui acționar, deținător a mai mult de 5% din totalul acțiunilor Societății,
în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
anunță completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.05.2020, ora 13:00 (prima convocare) / 12.05.2020, ora 13:00 (a doua convocare), cu următoarele puncte:
15. Supunerea spre aprobare a mandatării administratorului unic sau a unui acționar să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, următoarele operațiuni:
i. să negocieze cu orice instituție de credit în vederea contractării de către Societate a unei/unor facilități de credit în vederea realizării de investiții, în condițiile cele mai avantajoase pentru Societate;
ii. să negocieze garantarea facilității/facilităților de credit prin stabilirea structurii de garanții imobiliare și/sau mobiliare, în condițiile cele mai avantajoase pentru Societate.
16. Supunerea spre aprobare a contractării de către MOARA OFFICE CENTER S.A. a facilității/facilităților de credit, în condițiile cele mai avantajoase pentru Societate, în vederea realizării de investiții.
17. Supunerea spre aprobare a garantării facilității/facilităților de credit de la pct. 16 prin stabilirea structurii de garanții imobiliare și/sau mobiliare, în condițiile cele mai avantajoase pentru Societate.
18. Supunerea spre aprobare a mandatării administratorului unic sau un acționar al Societății să semneze pentru și în numele Societății întreaga documentație de credit.

Administrator unic,
ing. Moșneagu Lucian

Articole din aceeasi categorie