S.C. FORT ENGINEERING S.R.L.

• S.C. FORT ENGINEERING S.R.L. anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată”, în mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, fn, jud. Cluj. Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul proiectantului, strada Georges Clemenceau nr. 3, loc. Cluj-Napoca, din data 21.08.2020 între orele 8 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 09.09.2020, la APM Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00-14:00.

Articole din aceeasi categorie