A N U N Ț

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează în data de 16.10.2020 ora 10,00 concurs la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* administrator financiar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice – Biroul Contabilitate

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare economice, cu diplomă de licență
 • Flexibilitate la program prelungit
 • Rezistență la stres

* administrator financiar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice – Programe Erasmus

Condiții  de participare:

–   Nu necesită vechime

–   Studii superioare economice;

–  Cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar/contabil la nivelul instituțiilor bugetare;

–    Cunoștințe privind instrumente de lucru în domeniul financiar/contabil;

–    Cunoștințe foarte bune privind utilizarea Microsoft Office;

–    Cunoștințe lingvistice (minim limba engleza nivel B2, cu certificat);

–    Disponibilitate de a lucra suplimentar când este cazul.

* administrator patrimoniu – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului Tehnic

Condiții  de participare:

 • Vechime minim 10 ani în specialitatea studiilor
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic – Facultatea de Construcții
 • Posesor carnet conducere categoria B minim
 • Prezintă avantaj experiența din cadrul lucrărilor de izolare și protecție a construcțiilor și/sau termotehnica construcțiilor

* administrator șef facultate – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară

Condiții  de participare:

 • Vechime minim 3 ani în funcție de conducere administrativă/management în societăți comerciale și/sau instituții publice
 • Studii superioare: diplomă de medic veterinar
 • Studii postuniversitare – comunicare, relații publice sau management sau administrație publică
 • Posesor carnet conducere categoria B
 • Comunicare în limba engleză – nivel minim A

* medic veterinar – 3 posturi contractual vacante în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Clinica de Urgență

Condiții  de participare:

–    Nu necesită vechime

–    Deținerea diplomei de doctor medic veterinar.

 • Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizația plătită la zi.
 • Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.
 • Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari sau a USAMV CN cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare

* îngrijitoare clădiri – 3 posturi contractual vacante în cadrul Compartimentului Administrativ (2 posturi cu program în intervalul 06,00-14,00, 1 post în intervalul 14,00-22,00)

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: generale
 • Apt de lucru la înălțime

* muncitor calificat – electrician – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă în funcția de electrician minim 8 ani
 • Studii necesare: generale, școală profesională sau liceu cu profil electrotehnic
 • Certificat de calificare în meseria de electrician
 • Apt de lucru la înălțime

* muncitor calificat – mecanic auto – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă și experiență în funcția de mecanic auto minim 3 ani
 • Studii necesare: de specialitate, școală profesională, calificare în domeniul mecanic
 • Posesor carnet conducere categoria B
 • Profesionalism, seriozitate, fără cazier

Data limită de depunere a dosarelor este 08.10.2019 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

 

* inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată12 luni) la Cercetare – Proiect PN III contract nr.TE62/2020

Condiții  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare absolvite cu Diplomă de licență în Domeniul Ingineria Produselor Alimentare, Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

–    Student-Masterand la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Tipul probelor:

Proba scrisă în data de 09.10.2020, ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca

Data limită de depunere a dosarelor este 01.10.2019, ora 10,00. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

 

Articole din aceeasi categorie