Măsurile de organizare a activității în școli, reglementate printr-un ordin comun MS și MEC

Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze, până la data de 7 septembrie, Inspectoratul Școlar Județean și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități. În funcție de aceste date, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, până la data de 10 septembrie, consiliul de administrație al unității de învățământ va propune Inspectoratului Școlar Județean aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ – prevede Ordinul comun MS și MEC pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, semnat marți de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Conform ordinului, scenariul 1 presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Scenariul 2 presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Scenariul 3 presupune participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online. Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/ instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori.

Ordinul de ministru cuprinde și ghiduri privind măsuri de sanitare și de protecție pentru fiecare nivel educațional în parte. Conform acestor ghiduri, în cazul tuturor ciclurilor de învățământ,  intrarea la cursuri se va face eșalonat,  pe mai multe uși de acces, la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri. Traseele vor fi prestabilite la deplasarea în interiorul instituției de învățământ, cu păstrarea distanței de 1 m între copii/ elevi. Purtarea măștii de protecție în interiorul unității de învățământ este obligatorie în cazul personalului didactic și al elevilor începând din clasele primare. Igiena mâinilor trebuie să se realizeze frecvent, dar și dezinfecția și aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. În fiecare zi se va face și dezinfecția diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.

Ghidurile mai prevăd ca, începând din clasele primare, să se asigure distanțarea de minimum un metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de un metru nu este posibilă. De asemeni, pe lângă triajul observațional de la domiciliu, se va efectua evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs.

Începând cu clasele primare, prezența la orele de curs se va face în procent de 50%, prin rotație la 1-2 săptămâni.

Actul normativ mai prevede informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/ reprezentant legal cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2.

La apariția într-o clasă din unitatea de învățământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2, se suspendă cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data confirmării ultimului caz. La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa DSP despre eveniment – prevede actul normativ.

Același ordin de ministru prevede că, în perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unității/ instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii: curățenia și aerisirea claselor/ sălilor; dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității/ instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete, în colaborare cu DJSP; pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul unității/ instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu.

M. T.

Articole din aceeasi categorie