Scad tarifele de salubrizare în Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Cluj!

Consilierii județeni vor dezbate, în ședința de joi, 30 martie 2023, un proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifelor de salubrizare prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca (CMID), încheiat în 28.02.2022. Dacă proiectul va fi aprobat în forma sa actuală, acest lucru va duce la reducerea tarifelor practicate în prezent de către Supercom, operatorul CMID, și asumate prin contractul de concesiune încheiat anul trecut.

Potrivit referatului ce însoțește acest proiect de hotărâre, modificarea tarifelor serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Cluj este determinată chiar de solicitarea operatorului Supercom, depusă la registratura CJ Cluj în cursul lunii decembrie a anului trecut.

Cum au intrat la apă tarifele Supercom

Astfel, la începutul lunii decembrie 2022, Supercom a solicitat majorarea tarifelor, dar echipa de monitorizare a contractului de concesiune, în urma primirii unor clarificări și completări solicitate operatorului, și eliminând unele venituri din tariful de sortare și tratare, a ajuns, practic, la varianta reducerii tarifelor de operare în CMID, și nu la creșterea lor, așa cum și-a dorit operatorul de salubritate.

Astfel, potrivit referatului ce însoțește proiectul de hotărâre, la fundamentarea:

  • tarifului de depozitare nu a fost luată în calcul Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80 lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare;
  • tarifului de sortare a deșeurilor nu au fost luate în calcul cheltuielile cu depozitarea rezidurilor rezultate din activitatea de sortare, și nici cheltuielile cu Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare, și, totodată, nu au fost incluse nici veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor reciclabile;
  • tarifului de tratare mecano-biologică a deșeurilor nu au fost luate în calcul cheltuielile cu depozitarea rezidurilor rezultate din activitatea de tratarea mecano-biologică a deșeurilor, și nici cheltuielile cu Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80 lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare, și, totodată, nu au fost incluse nici veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor tratate;

În consecință, urmare a analizării solicitării de modificare a tarifelor transmisă de operatorul de salubritate raportat la oferta inițială a acestuia, a veniturilor estimate prin ofertă a fi obținute din valorificarea deșeurilor și a principiilor care au stat la baza întocmirii ei, coroborat cu noile prevederi legale, au rezultat următoarele tarife de depozitare, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor:

Tarif preluare deșeuri municipale reziduale in vederea depozitarii:

  • Valoare tarif din contractul de concesiune (lei/tonă fără TVA): 248,29
  • Tarif propus spre aprobare: 172,79

Tarif facturare deșeuri reciclabile colectate separat în vederea sortării

  • Valoare tarif din contractul de concesiune (lei/tonă fără TVA): 0,54
  • Tarif propus spre aprobare: 0,01

Tarif sortare deșeuri hârtie, carton, metal, plastic și sticlă:

  • Tarif propus spre aprobare: 310,95

Tarif facturare deșeuri amestecate în vederea tratării în TMB:

  • Valoare tarif din contractul de concesiune (lei/tonă fără TVA): 100,58
  • Tarif propuse spre aprobare: 50,95

Tarife mai mici și pentru populație?

Încă un amănunt, deloc lipsit de importanță, modificarea tarifelor va avea impact asupra tarifului de sortare și asupra tarifului de tratare mecano-biologică datorită elementului de noutate rezultat din prevederile Legii 101/2006, și anume: tariful de facturare aprobat va fi un tarif mai mic decât tariful aprobat deoarece nu va mai include veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor. Ca o consecință a celor menționate anterior, tarifele plătite de către populație pentru colectarea deșeurilor vor suferi și ele modificări la rândul lor.

Sandu Mureșan

 

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut