IȘJ Cluj: Doar 139 titularizabile scoase anul acesta la concurs

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar (titularizare), sesiunea 2023, se va desfășura miercuri, 12 iulie, în județul Cluj, pentru 63 de discipline, în 6 centre de concurs.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, anul acesta sunt scoase la concurs 2.112 de posturi, dintre care doar 139 sunt pentru angajare pe durată nederminată.

Pentru susținerea probei scrise, în județul Cluj, s-au înscris 1577 de candidați, dintre care 334 sunt din promoția curentă. Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (318 candidați), învățământ primar în limba română (236 candidați), psihopedagogie/ consiliere psihopedagogică (151 candidați), educație fizică și sport (134 candidați), limba și literatura română (78 candidați), limba și literatura engleză (71 candidați).

Proba scrisă va începe la ora 9:00. Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:00. Durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru 7 candidați cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective – precizează IȘJ Cluj.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în 18 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și pe site-ul dedicat, http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică (scanat), la adresa de e-mail: hr.isjcj@gmail.com, în zilele de 18  iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, și 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa în 26 iulie.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în perioada 27 iulie – 30 august.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut