Universitate clujeană, parteneră într-un proiect european despre viitorul culturilor agricole

USAMV Cluj-Napoca este singura universitate din Europa Centrală și de Est parteneră în proiectul „Orizont 2020 CroopBooster-P”, despre viitorul culturilor agricole din Europa.

Aprobat de Comisia Europeană în anul 2018, proiectul „CropBooster-P” propune strategii și soluții pentru stimularea plantelor de cultură în spațiul agricol european, în perspectiva anului 2050. Proiectul este coordonat de Universitatea Wageningen din Olanda și reunește cele mai prestigioase instituții și platforme europene cu competențe și expertiză internațională în știința și tehnologia culturilor agricole, cu implicații în nutriție și sănătatea populației la nivel global.  Printre cei 15 parteneri ai proiectului – universitățile din Nottingham, Copenhaga, Dusseldorf, Lancaster, institute și consilii naționale de cercetare precum CNRS și INRA Franța, VIB Belgia, platforme europene (EPSO, Plants for Future, Euroseeds) – se află și USAMV Cluj-Napoca, singura din spațiul Central-Est european, apreciată pentru performanța sa educațională și de cercetare în domeniul agroalimentar. Universitatea clujeană este reprezentată în proiect de prof. emerit dr. Carmen Socaciu și prof. dr. Dan Vodnar, prorectorul pentru activități de cercetare și dezvoltare tehnologică.

„Proiectul vizează realizarea unei «foi de parcurs» (roadmap) privind  viitorul culturilor agricole din Europa, evaluarea unor strategii alternative, a metodelor și tehnologiilor actuale și viitoare pentru îmbunătățirea culturilor agricole de pe continent, astfel încât acestea să fie realizabile din punct de vedere tehnologic, durabile și acceptate de societate. Într-o primă etapă a fost realizată, pe baza datelor științifice recente, o bază de date extinsă privind situația actuală a culturii plantelor în Europa, ținând cont de randament, valoare nutrițională și durabilitate” – informează USAMV. Baza de date, precum și detalii privind proiectul pot fi consultate pe website-ul www.cropbooster-p.eu/.

Potrivit declarației prof. dr. Dan C. Vodnar, datele obținute au permis stabilirea unor scenarii pentru viitor, „care țin seama de nevoia de inovație, de a evita criza alimentară, de a realiza alimente sănătoase, cu sau fără utilizarea de tehnologii de modificare genetică. Aceste scenarii posibile, precum și amenințările viitorului (schimbările climatice, deșertizarea, modificarea practicilor agricole, schimbarea atitudinii consumatorilor) ilustrează schimbările, posibil dramatice, la orizontul anului 2050”.

Proiectul include și o serie de interviuri cu experți internaționali, sesiuni webinar și workshopuri, care să reflecte poziția diferiților actori din societate. Astfel, în cursul lunii noiembrie, partenerii proiectului din diferitele regiuni europene vor organiza workshopuri la care sunt invitate personalități academice, cercetători din domeniul (bio)tehnologiilor agro-alimentare, dar și reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai sectorului agri-business, fermieri, lideri de opinie, jurnaliști, consumatori, „pentru a asigura abordări diferite, relevante și acceptabile din punct de vedere socio-economic pentru îmbunătățirea culturilor agricole în Romania și la nivel european”.

În acest context, USAMV Cluj-Napoca organizează joi, 12 noiembrie, de la ora 13:00, prin sistemul Google Meet, un workshop online, moderat de prof. emerit dr. Carmen Socaciu și prof. dr. Dan C. Vodnar, în cadrul căruia se va discuta despre strategii, respectiv despre tehnologiile utilizate pentru stimularea viitoarelor culturi agricole.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut