Unde se pot depune cererile pentru ajutorul de stat acordat fermierilor

Fermierii pot depune până în 12 mai, inclusiv, cereri de solicitare pentru trei forme noi de sprijin, valoarea totală a schemei de ajutor de stat fiind de 453,899 milioane de lei.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat că noile scheme de ajutor de stat sunt acordate pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, sectorul suin, respectiv sectorul avicol.
Schemei de ajutor se asigură de la bugetul de stat şi este repartizată astfel: * 170,250 milioane de lei pentru sectorul bovine * 167,649 milioane de lei pentru sectorul suine * 116 milioane de lei pentru sectorul avicol.

Cererile de solicitare a ajutorului şi documentele justificative trebuie depuse, în funcţie de tipul de ajutor solicitat, la: * centrele APIA pe raza căruia au sediul social sau domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului pentru sectorul bovin * centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului pentru sectorul suin * centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului pentru sectorul avicol.

Cererile de solicitare a ajutorului se pot transmite şi prin poştă, cu condiţia asumării prin semnătură de către beneficiar / reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.
Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la 30 iunie. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
Informaţii privind beneficiarii, condiţiile de eligibilitate, documentele ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum şi Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe site-ul APIA (https://apia.org.ro).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut