UBB – Contribuție decisivă la elaborarea de bune practici pentru decidenții europeni

Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat că va derula, în parteneriat cu universități de top din Europa, două proiecte – IN-COPS și MINREP – care vizează promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului și menținerea și dezvoltarea unui cadru european propice reprezentării și participării politice a minorităților etnice, religioase și culturale.

Proiectul IN-COPS are ca finalitate „implementarea, în programa de învățământ a universităților partenere, a practicilor de învățare bazată pe experiență (Work Based Learning) în procesul de dezvoltare a unei culturi a rezilienței democratice europene în fața amenințărilor ridicate de intoleranță, extremism și ultra-naționalism” și se va derula în parteneriat cu universitățile din Marburg (Germania), Coventry și Kent (Marea Britanie), Utrecht (Olanda) și Coimbra (Portugalia). La finalul perioadei de derulare, reprezentanții universităților partenere vor realiza o „Carte Albă a învățării democrației și toleranței prin practică”,  document adresat decidenților de politici publice de la nivel european și național.

Proiectul MINREP, care se va desfășura în parteneriat cu universitățile din Bordeaux (Franța), Florența (Italia), Pireu (Grecia), Galatasaray (Turcia) și Wroclaw (Polonia), are ca obiectiv „consolidarea unei strategii comune pentru construirea unui cadru democratic inclusiv de reprezentare a minorităților în procesele de deliberare și de decizie politică, mai ales prin sensibilizarea și conștientizarea tinerilor privind importanța acestei problematici”. Proiectul va include realizarea unui ghid de bune practici, sesiuni de informare, precum și constituirea unor grupuri de lucru care vor formula propuneri de modificare a normelor în domeniu.

Proiectele – coordonate de prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu – se adresează atât studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din mediul academic, cât și formatorilor de opinie, organizațiilor nonguvernamentale, partidelor politice, autorităților locale și naționale, „ca factori de decizie și implementare a politicilor publice”.  Ambele proiecte se vor derula în perioada 2020-2023 prin Centrul de Studii Africane și Facultatea de Studii Europene, cu sprijinul Centrului pentru Cooperări Internaționale al Universității Babeș-Bolyai.

Potrivit declarației rectorului, prof. dr. Daniel David, prin aceste două inițiative UBB își exprimă „statutul de actor global la nivel internațional, confirmat recent prin acceptarea în GUILD – grupul exclusivist al unora din cele mai importante universități europene world-class -, contribuind aici decisiv la elaborarea de bune practici și ghiduri pentru decidenții europeni și internaționali”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie