Se înființează Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate

Guvernul României a aprobat un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, între prevederile acestuia numărându-se și înființarea Registrului Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate – o platformă electronică în administrarea Ministerului Sănătății,  care va furniza datele necesare pentru managementul și politicile de resurse umane în sănătate.

„În prezent, informațiile privind profesioniștii din sănătate sunt disipate între Ministerul Sănătății, asociații profesionale precum Colegiul Medicilor din România, direcțiile de sănătate publică sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul registru va facilita aplicarea strategiilor de resurse umane în sănătate și stabilirea în mod obiectiv a necesarului de specialiști dintr-un anumit domeniu și repartiția acestora pe arii geografice sau unități sanitare publice” – precizează MS.

Totodată, actul normativ definește pentru prima oară serviciul de audit clinic, care, conform MS, va reprezenta „o metodă de îmbunătățire a calității asistenței medicale prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparație cu un sistem de referință acceptat”. Activitatea de audit clinic se va desfășura de auditori clinici interni sau independenți, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Noile reglementări introduc și posibilitatea ca spitalele publice să se poată asocia în consorții medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective.

De asemeni, actul normativ reglementează tarifele serviciilor hoteliere suportate de persoana care însoțește copilul cu vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public sau în situația în care medicul consideră că nu este necesară prezența însoțitorului, „în sensul că acest tarif nu poate depăși dublul sumei reprezentând alocația pentru hrană specifică secției în care este internat copilul”. Pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internat, tarifele serviciilor hoteliere se suportă de către casele de asigurări de sănătate, „dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut