PROPUNERI privind RESTRICTIILE după 15 mai

Va prezentăm în continuare PROPUNERILE Ministerului Afacerilor Interne privind restricţiile aplicabile după ridicarea stării de urgenţă, începând de vineri, 15 mai, observaţii şi propuneri referitoare la acest set de măsuri putând fi transmise la adresa propuneri.relaxare@ms.ro.

Faclia Cluj va prezenta, atunci când vor fi formulate, măsurile care vor fi luate efectiv.


Potrivit documentului,
care poate fi consultat pe pagina de web a Ministerului Afacerilor Interne (https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/), printre activităţile permise fără condiţii suplimentare se numără deplasarea persoanelor în afara localităţilor în următoarele situaţii: * în interes profesional, inclusiv între locuinţă / gospodărie şi locul / locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi * în scop umanitar sau de voluntariat * realizarea de activităţi agricole * pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli * îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate * eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi * participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament * din alte motive justificate, precum: îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie; îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreţinere; asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi; deces al unui membru de familie.
In activităţile permise fără condiţii suplimentare sunt prevăzute şi intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: * membri de familie ai cetăţenilor români * membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România * persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile
române, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului UE * persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent * personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar * pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare * pasageri care călătoresc din motive imperative * persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

Condiţiile pentru slujbe religioase şi activităţi sportive
Activităţi permise în anumite condiţii / situaţii vor fi: * activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase în lăcaşurile de cult, care se desfăşoară fără participarea credincioşilor sau practicile şi ritualurile cu caracter privat (ex. botezurile, cununiile sau înmormântările), care au loc cu participarea unui număr strict limitat de persoane – maxim 16 persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială * activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi protecţie * pregătirea sportivilor de performanţă în cantonamente strict supravegheate organizate în cadrul unor centre dedicate, izolate faţă de exterior pe toată perioada pregătirii, cu testarea pentru COVID-19 la intrarea şi ieşirea din cantonament, verificarea zilnică a stării de sănătate de medicul echipei şi asigurarea în cadrul centrului a întregului personal auxiliar necesar funcţionării * activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor şi a sălilor de expoziţii, cu asigurarea materialelor de dezinfecţie a mâinilor la intrarea în incintă, purtarea obligatorie a măştii, realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieşire, dezinfectarea căilor de acces şi a suprafeţelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puţin de 2 ori pe zi din care o dată la jumătatea programului şi o dată la finalul acestuia * activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.

Cum putem merge la tratament şi la dentist

Activităţile permise în anumite condiţii / situaţii se referă şi la: * organizarea activităţilor de preparare a hranei, de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, „room-service”, livrare la client, take-away, vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul / sediul cumpărătorului * activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului * activităţile în cabinetele de medicină dentară, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a răspândirii infecţiilor * asigurarea asistenţei medicale ambulatorii, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare.

Liber la pescuit şi la drumeţie
Printre activităţile permise în anumite condiţii / situaţii mai figurează: * circulaţia persoanelor în afara locuinţei / gospodăriei în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii * redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie * deplasarea persoanelor în afara localităţilor în următoarele situaţii: asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă * activităţi recreativ – sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane * participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială * pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Restaurantele stau închise
Se va menţine interdicţia pentru: * organizare şi desfăşurare a mitingurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, concertelor sau orice alte întruniri în spaţii deschise * activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.
Rămâne în vigoare şi suspendarea activităţii de servire şi consum al produselor în restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice (în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, şi la terasele din exteriorul locaţiilor), suspendarea temporară a activităţilor de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

Carantina rămâne în vigoare
Se vor păstra măsurile coercitive pentru persoanele care nu respectă izolarea / carantinarea, izolarea la domiciliu sau, după caz, carantinarea pentru toate persoanele care intră în România.

Articole din aceeasi categorie

One Response to PROPUNERI privind RESTRICTIILE după 15 mai

  1. Horea Nap

    Dacă observați preotul este rus.O poza cu un preot român nu ati gasit? Nu va critic,doar mă amuz.