Promovabilitate de 85.42% în județul Cluj la examenul de Definitivat

Rata de promovare a examenului național de definitivare în învățământ, în județul Cluj, înainte de contestații, este de 85.42%, cu 5 procente mai mare față de anul trecut (80.33%).

Șapte candidați din județ au obținut media 10 (2,37%), iar 113 candidați medii cuprinse între 9 și 9,99 (38,31%). De asemeni, 132 de candidați au obținut medii cuprinse între 8 și 8,99 (44,75%).

La examenului național de definitivare în învățământ, care a avut loc în 22 iulie, în județul Cluj au participat 311 candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8.00.

Din totalul candidaților admiși pentru a susține proba scrisă,  8 candidați s-au retras, 7 candidați au fost absenți și un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 252 de candidați care au obținut medii între 8.00 și 10.

„Rezultatele obținute de cadrele didactice din județul Cluj la examenul național de definitivare în învățământ confirmă ceea ce am declarat la afișarea rezultatelor elevilor la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat, respectiv un proces educațional de calitate, care nu se poate desfășura fără cadre didactice bine pregătite. Faptul că în județul Cluj sunt cadre didactice debutante, care au promovat cu un procent așa de bun examenul național de definitivare în învățământ reprezintă o garanție a potențialului lor de dezvoltare profesională, care, în timp, va duce la obținerea de performanțe, indiferent de școala în care își vor desfășura activitatea. Îi felicit pentru aceste rezultate și le urez mult succes în cariera didactică” – a declarat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc.

***

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, procentul de promovare la nivel național (medii mai mari sau egale cu 8) este de 69,17%, iar numărul candidaților care au obținut nota 10 este 101.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 4.176 de candidați cu medii între 8 și 10.

În această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați (95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras, iar 8 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Practic, prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și intră pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Rezultatele finale ale examenului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în 4 august, atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie