In memoriam: Prof. dr. Nicolae Gudea, arheolog și istoric de prestigiu, cavaler al Bisericii Catolice

În după-amiaza zilei de vineri, 5 iulie 2019, la vârsta de 78 de ani, a trecut la cele cerești prof. dr. Nicolae Gudea, care pe lângă remarcabila activitate de arheolog și istoric, a susținut cu dăruire Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, având o contribuție importantă în refacerea structurilor Eparhiei de Cluj-Gherla după 1989, atât în plan pastoral, cât și în domeniul învățământ-formare.

A fost înmormântat luni, 8 iulie, în Cimitirul central din Zalău, de către PS Virgil Bercea, episcop de Oradea Mare, alături de care s-au aflat trei vicari generali de la Oradea, Blaj și Cluj, precum și un sobor de preoți.

Prof. Nicolae Gudea s-a născut la 17 octombrie 1941, în localitatea Deva, jud. Hunedoara. Studiile primare le-a făcut la Crasna și Zalău, iar cele liceale la Liceul „Simion Bărnuțiu” din Zalău. În 1968 a absolvit Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, în anul 1978 obținând și doctoratul. A activat ca profesor de Arheologie și Istorie creștină în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A condus, până în anul 2009, ciclul de masterat Arheologia creștină, unul din foarte puținele de acest fel din Europa. S-a aflat între fondatorii Facultății de Teologie Greco-Catolică după 1990, contribuind la afilierea acesteia la Universitatea Babeș-Bolyai. De asemenea, s-a implicat în obținerea acreditărilor pentru mai multe specializări, la nivel de licență și master. A vegheat la buna coordonare și dezvoltarea acestei facultăți, mai întâi ca și cancelar și apoi ca prodecan, până la pensionare (în 2010). Din 1991 s-a aflat la Catedra de Istorie a Facultății de Teologie Greco-Catolică a UBB.

Fiind membru al Institutului Arheologic German și al Institutului Regal de Arheologie din Londra, s-a remarcat printr-o activitate științifică recunoscută și apreciată la nivel național și internațional. De-a lungul vieții sale a publicat în jur de 500 de lucrări științifice, articole, studii, monografii. Pasionat de arheologie, a efectuat ample cercetări asupra fortificațiilor romane din România. Între altele, a realizat ample investigații arheologice la castrele romane din Banat, vreme de mai mulți ani a cercetat castrul de la Porolissum, a continuat cu cercetări în Munții Meseșului și mai recent, a publicat studii arheologice de la Gherla, Feldioara și Răcari.

În numărul omagial al revistei Banatica (nr. 26 / 2016), dedicat prof. Nicolae Gudea la împlinirea vârstei de 75 de ani, redactorul-șef al publicației, prof. dr. Dumitru Țeicu (trecut și el la Domnul, la 11 martie 2018) evidenția preocupările prof. Gudea pentru istoria militară a Daciei, studiile despre castrele romane, abordările privind epigrafia latină pe care prof. Gudea „le-a făcut din diverse perspective, de la ștampilele tegulare și inscripțiile pe monumentele votive, până la abordarea unor chestiuni legate de paleografia latină”. „Două probleme legate de istoria creștinismului și a Bisericii definesc perfect o altă direcție de cercetare de lungă durată a prof. Nicolae Gudea. Apărut în anul 1988, într-o perioadă extrem de dificilă a istoriografiei române, când interferența ideologiei comuniste în istoriografie era extrem de pronunțată, volumul Din istoria creștinismului la Români. Mărturii arheologice constituie, până la momentul actual, un reper de primă importanță și, în același timp, un moment de referință al arheologiei creștine în România”. Cărțile publicate și numeroasele studii „consacrate unor probleme diverse ale arheologiei creștine și istoriei creștinismului timpuriu îl așează pe profesorul Nicolae Gudea (…) între promotorii unei discipline științifice în România, arheologia creștină”. „Se regăsesc în bibliografia prof. Nicolae Gudea abordări legate de istoria Bisericii Greco-Catolice în perioada recentă, a confruntărilor acesteia cu statul comunist și ale biografiei unor înainte-mergători ai acesteia. Se remarcă, și în această privință activitatea sa prestigioasă, cu multe recenzii și note în care a simțit nevoia să semnaleze lucrări importante apărute în scrisul istoric european și românesc, dar și să pună la punct derapajele istoriografice ce s-au manifestat din plin în perioada recentă”.

La finalul prezentării ample consacrate activității și a direcțiilor de cercetare ale istoricului Nicolae Gudea, prof. dr. Țeicu concluziona: „Prof. N. Gudea nu a fost doar un specialist recunoscut, a fost un om de o verticalitate exemplară, a fost un caracter în vremuri în care țara avea mare nevoie de așa ceva”.

În semn de recunoaștere pentru slujirea Bisericii, pentru aportul adus în sprijinul Sfântului Scaun și pentru exemplul bun în comunitate, în decembrie 2013, PS Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, i-a conferit, din partea Pontifului Roman Papa Francisc, Ordinul cavaleresc „Sf. Grigorie cel Mare”, unul dintre cele cinci Ordine Pontificale ale Bisericii Catolice. Deținătorul acestui ordin se bucură de privilegiul salutului gărzilor elvețiene. Primirea acestei distincții este o mare onoare care-l așează în rândul personalităților de seamă ale Bisericii.

Cu pios respect și recunoștință față de sprijinul oferit Bisericii Greco-Catolice, Episcopul eparhial PS Florentin și conducerea Episcopiei de Cluj-Gherla adresează condoleanțe familiei îndoliate și-i însoțește, regretatului prof. dr. Nicolae Gudea, cu profundă rugăciune, călătoria spre Patria Cerească.

V.S.

Articole din aceeasi categorie