Plan pentru aeroport cargo la 50 de kilometri de Cluj-Napoca

Strategia de dezvoltare teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030 prevede construirea unui aeroport cargo la Câmpia Turzii și transformarea comunelor din jurul municipiului Cluj-Napoca în orașe. Totodată, un al obiectiv vizează asigurarea accesului direct în maxim trei ore în orice stat membru U.E. până în anul 2030. De asemenea, se are în vedere construirea unei piste pe malul Someșului de la Gilău până la Dej.

Consiliul Județean Cluj a inițiat procedura de consultare publică în vederea aprobării viitoarei Strategii de dezvoltare teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030, parte integrantă a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). Aceasta a fost concepută prin intermediul mai multor activități, în contextul Acordului de asistență tehnică încheiat între Județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării PATJ.

Acces în maxim 3 ore la toate statele membre UE

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj spune că documentul programatic își propune să identifice direcțiile de dezvoltare a județului Cluj în următorii șapte ani, dar și corelarea acestora cu proiectele de infrastructură inițiate la nivel regional sau național”.

Conform propunerii de strategie, aceasta trebuie să se alinieze cu obiectivele Agendei teritoriale 2030, un program de acțiune care indică faptul că ,,județul Cluj va fi în anul 2050 regiunea din România cu cel mai ridicat nivel al calității vieții, precum și cea mai atractivă destinație pentru talente, antreprenori și investitori din teritoriul delimitat de principalele capitale central și sud-est-europene: Budapesta, Belgrad, Sofia, București și Kiev.” De asemenea, acest document conține și o serie de obiective intermediare pe care județul Cluj trebuie să le atingă pentru anul 2030: PIB/locuitor egal cu media U.E., zero depășiri ale pragurilor maxime de poluare, sub 1% din populație rezidentă în comunități urbane și rurale marginalizate, 80% grad de urbanizare și 3 miliarde de Euro absorbție de fonduri europene.

            Proiectul ce are ca obiect aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a Județului pentru perioada 2023-2030 își propune stabilirea direcțiilor și priorităților de investiții în domeniul dezvoltării teritoriului, ca măsură responsabilă și obligatorie pentru amenajarea spațială echilibrată la nivelul județului. În acest fel se urmărește o protecție sporită a patrimoniului natural şi construit, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor județului.

Printre altele, strategie prevede asigurarea conectării județului la coridoarele majore de transport și piețele globale, concomitent cu promovarea mobilității durabile în interiorul acestuia, în vederea asigurării accesului direct în maxim 3 ore în orice Stat Membru U.E. până în anul 2030.

Pentru asta se are în vedere dezvoltarea infrastructurii pentru transport aerian de mărfuri și persoane. Astfel se propune construcția unei căi de rulare paralelă cu pista la aeroportul clujean și extinderea și echiparea pistei de aterizare-decolare la 2500 m și a suprafeței de mișcare aferente. De asemenea se are în vedere construcția unui terminal nou de pasageri dar și construcția unui turn de control nou. Totodată, strategie include amenajarea unei stații de transport public electric în incinta aeroportului precum și construcția unui aeroport cargo în zona Câmpia Turzii, inclusiv a unui terminal intermodal de mărfuri cu rol de deservire regională.

Terminale intermodale

La capitolul privind creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor în interiorul județului, cu precădere la nivelul zonelor urbane, metropolitane și urbane funcționale, se dorește construcția de terminale intermodale (autogări) în Cluj Napoca, Turda și Dej. Totodată, strategia încurajează deplasărilor velo și pietonale inter-comunale. Astfel vor fi elaborate documentații tehnicoeconomice pentru amenajarea de trasee pietonale și pentru bicicliști în coridorul râului Someșul Mic, pe relația Gilău – Florești – Cluj Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida – Iclod – Gherla – Dej.

La capitolul dezvoltarea infrastructurii educaționale, se are în vedere elaborarea de documentații tehnico economice pentru dezvoltarea unui campus universitar metropolitan și construcția de noi spații de cazare pentru studenți (de ex. extindere campusuri Hașdeu, Observator).

Până în 2030 se mai are în vedere trecerea localităților Florești, Apahida, Baciu și Gilău în categoria așezărilor urbane (fie prin contopirea administrativă cu municipiul Cluj-Napoca, fie prin obținerea statutului de oraș, în urma referendumurilor locale). Dezvoltarea unui oraș-satelit nou în zona Jucu-Bonțida.

Județul Cluj este primul din țară care beneficiază de sprijinul acordat de Banca Mondială, în cadrul unui proiect de asistență tehnică, pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (www.patjcluj.ro).

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut