Modificări în formularul decontului de taxă pe valoarea adăugată

Direcția Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca a anunțat că, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1253/9 august 2021 (M.O. Partea I nr.791/ 17 august 2021), a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA).

Noul model de formular 300-Decont de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021. Au fost aduse modificări, inclusiv în ceea ce privește structura și modul de completare a formularului 300 “ Decont de taxa pe valoare adaugată”, aspectele importante fiind: * au fost modificate rândurile 17 și 18 din formularul 300, prin inserarea în conținutul lor și a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru aceste vânzări, taxa colectată aferentă respectivelor vânzări, precum și a rubricii cu caracter informativ dedicate acestor operațiuni, din finalul formularului 300, cumulat pentru anul precedent, respectiv cumulat pentru anul curent, prin adaptarea trimiterilor la noul art.278^1 , alin.(1) din Codul Fiscal * la rd.17 și rd.18 din formularul 300, sunt cuprinse și prestările de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune sau servicii furnizate pe cale electronică, ale prestatorilor stabiliți sau care își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre, a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește 46.337 lei în anul curent si nici în anul precedent, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru aceste prestări și TVA colectată aferentă respectivelor prestări de servicii .
La rubrica cu caracter informativ din finalul decontului de taxă se regăsesc și informații privind prestările de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică, prevăzute la noul art.278^1, alin.(1), lit.b). din Codul Fiscal, către persoane neimpozabile din alte state membre UE, cumulat pentru anul precedent, respectiv cumulat pentru anul curent.
De asemenea, au fost îmbunătățite instrucțiunile de completare ale rândurilor 24, 25 și 26 din decontul de taxă – Achiziții de bunuri/servicii în interiorul țării și importuri, achiziții intracomunitare scutite sau neimpozabile, dedicate operațiunilor taxabile, cu precizări privind completarea, de către persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt beneficiare ale regimului special non-UE, a informațiilor privind baza de impozitare și taxa aferentă activităților impozabile supuse acestui regim.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut