Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”: 70 de ani de învățământ de artă

Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”, care împlinește în această lună 70 de ani de existență – o vârstă consistentă pentru o instituție de învățământ mereu în transformare, vie -, este emblematic pentru învățământul vocațional din România. Se impun punctate etapele care marchează istoricul acestei instituții de cultură, după cum urmează:

În septembrie 1949 se decide înființarea Școlii Medii de Artă din Cluj, cu următoarele secții: Muzică, Coregrafie și Arte plastice, în cadrul căreia, la profilul Arte plastice, au existat următoarele discipline: desen artistic, pictură, sculptură, grafică, textile și ceramică. În septembrie 1951 cele trei secții ale școlii se despart, devenind  școli independente, cu conducere proprie, pentru ca în 1956 (toamna) să se reînființeze școala medie (de cultură generală), unde continuă să funcționeze în paralel și secția de Arte Decorative a Școlii Profesionale.

În anul 1959 primește numele de Școala Medie de Arte Plastice, în a cărei programă se îmbină învățământul de cultură generală cu cel de specialitate, iar în 1966 primește numele de Liceul de Arte Plastice, crescând, an de an, nivelul cultural și profesional al absolvenților. În anul 1970 liceul are două profile, real și uman, și se obțin rezultate remarcabile la olimpiade și admiteri în învățământul superior.

Anul 1979 aduce unificarea liceelor cu profil artistic sub numele Liceului de Artă, care funcționează până în 1990, când Liceul de Artă primește numele sculptorului clujean Romulus Ladea. În luna mai a anului 2000 se inițiază Festivalul Național de Sculptură Mică ROMUL LADEA, în scopul încurajării tinerelor talente și al cinstirii memoriei marelui sculptor.

Misiune, viziune, valori

Deoarece pe parcursul existenței sale Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” a etalat performanțe deosebite, concretizate în rezultatele obținute la concursurile și examenele naționale, precum și în numărul foarte mare de elevi care și-au continuat studiile în învățământul superior, este de așteptat ca și în viitor identitatea liceului să se cristalizeze în jurul următoarelor valori: disciplină, rigurozitate, seriozitate, preocupare permanentă pentru dezvoltarea profesională și afirmarea talentului, un lucru confirmat de absolvenții noștri, a unei formări competitive, răspândită în toată lumea. Ei trăiesc și creează din Noua Zeelandă și Australia până în Canada, SUA, Israel, Spania, lucru datorat înaltului nivel de pregătire profesională a cadrelor didactice din liceul nostru, care sunt majoritatea implicate în proiecte Erasmus+ și proiecte de perfecționare și burse individuale în străinătate. Prin aceste programe de formare profesională și moblitate a elevilor se asigură continuitatea standardelor înalte de exigență educațională, prin păstrarea și atragerea unor cadre didactice cu preocupări pentru perfecționare continuă și o participare vie la viața culturală națională și internațională.

Un deziderat important este educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și toleranței, al schimbului liber de opinii, prin asigurarea dimensiunii europene a educației.

Acestui scop de educare și cultivare a talentului elevilor îi servește baza materială și didactică care se îmbunătățește considerabil în fiecare an prin dotări de ultimă generație, în ceea ce privește exigența unei pregătiri performative. Elementul cel mai important îl constituie, alături de laboratoare și săli dotate cu tot ce înseamnă partea de logistică în proiectarea imaginii de calitate, sala de expoziție, Galeria Ladea, pe ale cărei simeze, săptămânal, au loc evenimente expoziționale de mare ținută ale celor nouă ateliere de creație ale liceului nostru. Ȋn această sală expun artiști invitați atât din țară, cât și din străinătate, alături de elevii noștri.

Oferta educațională

Pe lângă orele de cultură generală, până la nivelul clasei a X-a, atât în gimnaziu, cât și în liceu sunt ore de specialitate, cum ar fi pictura, desenul, modelajul și istoria artelor, ore de procesare computerizată a imaginii, iar în ciclul superior al liceului sunt nouă ateliere de specialitate structurate pe cele trei clase, două clase de arte plastice și decorative având șase specializări, după cum urmează: grafică, pictură de șevalet, pictură murală, design vestimentar, ceramică și sculptură și o clasă de arhitectură și design, cu trei specializări: arhitectură, design industrial și design ambiental. La finele liceului elevii noștri primesc certificate de nivel 4 într-una din specialitățile mai sus enumerate.

Pe lângă aceste discipline, există opționale de specialitate care vin în sprijinul rafinării simțului estetic, cum ar fi opționalul de fotografie și opționalul de film, în care elevii parcurg procedee și tehnici actuale de prelucrare și procesare a imaginii pe calculator.

Învățarea unor programe grafice de mare actualitate vine în sprijinul angajării absolvenților noștri într-o lume în care solistul principal este imaginea.

Performanțe școlare

Rezultatele elevilor la examenele naționale, la concursurile și olimpiadele școlare naționale și internaționale sunt relevante pentru evoluția instituției noastre. În fiecare an liceul nostru obține un număr de premii echivalent cu numărul de elevi pe care îl are, la toate competițiile de profil din țară și străinătate. Premiile cele mai valoroase sunt cele din cadrul Olimpiadei Naționale de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, care ne plasează pe locul I sau II în topul liceelor de artă din țară, ca număr și valoare. Elevii sunt pregătiți de treizeci de profesori la disciplinele de specialitate.

Activități extrașcolare reprezentative

În ultimii trei ani, liceul nostru a derulat cinci proiecte Erasmus+, parteneriate strategice: „Making Art Together Brings Us Closer”, „Art Links Borders”, „New Skills, New Schools”, coordonate de doamna profesor director adjunct Rusu Claudia; „Signs of The Time”, coordonat de doamna profesor Frăteanu Diana Cristina, precum și un proiect Comenius: „Plans To Save This Pretty Planet”, coordonator – doamna profesor Frăteanu Diana Cristina. S-au mai derulat două proiecte privind achiziția de softuri și programe pentru desfășurarea în condiții optime a orelor de procesare computerizată a imaginii, coordonate de doamna profesor Salanță Roxana. Aceste proiecte au ca scop dezvoltarea abilităților digitale ale profesorilor în utilizarea programelor informatice de ultimă generație, în timp ce celălalt se adresează elevilor cu un program de formare profesională similar.

Începând din octombrie 2016 se desfășoară, anual, un schimb educațional cu Olanda – „Romanian-Dutch Educational Project” și în fiecare an a fost implicat un număr de douăzeci – douăzeci și cinci de elevi, în cazul fiecărei mobilități. Doamna profesor Oneț Mihaela a coordonat proiectul „Preservation Of The National Heritage Through The Eyes Of Pupils”, alături de țări ca Franța – coordonator -, Germania, Spania, Ungaria.

În luna mai a anului curent am câștigat un nou proiect în domeniul mobilităților școlare: „Îmbunătățirea calității educației prin mobilități Erasmus”, coordonator doamna profesor Rusu Claudia.

Grantul obținut pentru acest din urmă proiect este unul dintre cele mai mari acordate unei instituții de învățământ, în cadrul căruia vor fi perfecționați aproximativ treizeci de profesori în țări ca Portugalia, Spania, Finlanda și Polonia.

Absolvenți  de prestigiu

Dintre personalitățile celebre care au rădăcina formării în Liceul de Arte Vizuale din Cluj-Napoca, începând încă cu promoția 1958-1959, enumerăm doar câteva nume, într-o ordine aleatorie: Eugen Patachi – pictor și fost director al acestui liceu, Ioan Rusu – sculptor și profesor, Eugen Gocan – sculptor și profesor la Universitatea de Artă și Design, Horia Flămându – sculptor, Pompei Ungureanu – pictor monumentalist și profesor, Ilie Boca – pictor și profesor, Tiberiu Kadar – grafician și profesor, Margareta Catrinu – pictor și fost director al liceului, Vasile Cioca – profesor la Universitatea de Artă și Design Cluj, Radu Cotișel – pictor și profesor, Vasile Tolan – pictor, Horea Sârbu – ceramist, Alexandru Lupu – sculptor și profesor, Eugenia Pop – ceramist și profesor, Arina Ailincăi – ceramist, Angela Semenescu – textilist și profesor și, nu în ultimul rând, Cornel Brudașcu, Nicolae Maniu – pictori de  marcă ai secolului X, și Ana Lupaș – artistă de excepție a generației ‘60-’70, cu expoziție permanentă la Tate Modern Art, Londra.

***

În calitate de director al Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” doresc tuturor celor care îi vor trece pragul, profesori și elevi deopotrivă, să își descopere vocația și să performeze sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice care sunt elite culturale, fiecare în domeniul său.

Director,
Prof. Gavrilă ZMICALĂ

Articole din aceeasi categorie

One Response to Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”: 70 de ani de învățământ de artă

  1. Pop

    Si nu in ultimul rind,Pop Mihai,absolvent al liceului si curator, Galeria Plan B,acualmente la Berlin!