IT-iștii rămân campioni la salarii

Salariul mediu net a ajuns la 3.721 de lei în februarie, în creştere faţă de ianuarie cu 23 lei, cele mai mari venituri fiind obținute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (9.093 lei), iar cele mai mici la hoteluri şi restaurante (2.016 lei).

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 10,6%, iar în raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost 101,9% faţă de luna similară a anului trecut.

Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu au fost de 30,6% în fabricarea produselor din tutun, de 10,6% în fabricarea produselor farmaceutice, între 7% şi 10% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv difuzarea şi transmiterea de programe), tranzacţii imobiliare, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. Creșteri salariale între 1,5% şi 4,5% au fost consemnate în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi de servicii, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), industria metalurgică, tăbăcirea şi finisarea pieilor, alte activităţi extractive, activităţi de editare, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, construcţii și fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

Scăderi salariale cu 9,1% au avut loc în extracţia minereurilor metalifere, cu 8,4% în telecomunicaţii, iar între 5% şi 7% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Diminuări salariale între 1,5% şi 3,5% au fost înregistrate în fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, colectarea şi epurarea apelor uzate, alte activităţi industriale, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv decontaminare), hoteluri şi restaurante.
În sectorul bugetar s-au consemnat creşteri salariale în învăţământ (cu 0,6%) și în administraţia publică (cu 0,5%). În sănătate şi asistenţă socială salariul mediu net a scăzut cu 0,4% față de ianuarie.

Top salarii peste 5.000 lei (1.000 euro)

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 9.093 lei

2. Activităţi de editare 7.600 lei

3. Fabricarea produselor din tutun 7.092 lei

4. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.922 lei

5. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 6.176 lei

6. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.000 lei

7. Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.996 lei

8. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 5.9881 lei

9. Transporturi aeriene 5.592 lei

10. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 5.184 lei

11. Activități de Cercetare-dezvoltare 5.143 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut