Finanțare nerabursabilă pentru fermieri

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţă lansarea, la sfârşitul lunii iulie, a primelor sesiuni din acest an finanţate din fonduri europene nerambursabile, disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), alocarea financiară fiind de aproape 38 de milioane euro.

Astfel, pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” sesiunea se desfăşoară în perioada 28 iulie – 31 octombrie, cu finanțare de de 31,2 milioane de euro, iar pentru submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sesiunea se va desfăşura în perioada 29 iulie – 29 octombrie.
Depunerea cererilor de finanţare pentru sectorul vegetal – cultura de toamnă 2020, cultura de primăvară 2021 şi sectorul zootehnic (pentru poliţele de asigurare încheiate în anul 2021) se realizează continuu, până la epuizarea fondurilor.
Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, iar beneficiari sunt fermierii activi.
Depunerea cererilor de finanţare la AFIR se face online, pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din 28 iulie 2021, ora 9.
Pentru submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, fondurile disponibile se ridică la 6,7 milioane euro. Pot obţine finanţare Grupurile de producători din sectorul agricol, care sunt recunoscute oficial de MADR înainte de solicitarea sprijinului, conform prevederilor legale. Sunt eligibile şi grupurile de producători care au obţinut recunoaştere atât pentru produse şi/ sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1, cât şi pentru produse şi/ sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a. În acest caz, sprijinul se va acorda pe baza valorii producţiei comercializate (VPC) aferente produselor/ grupelor de produse sprijinite prin submăsura 9.1.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaştere. Suma maximă acordată este de 100.000 euro/an. Acesta se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranşe anuale, pe o perioadă care nu poate depăşi 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, astfel: Anul I – 10%, Anul II – 8%, Anul III – 6%, Anul IV – 5%, Anul V – 4%.
Depunerea Cererilor de finanţare se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din 29 iulie, ora 9. Termenul limită de depunere este 29 octombrie, ora 16.
Pragul minim de selecţie al proiectelor pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol este de 10 puncte.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut