Examenul de titularizare, în 15 iulie

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notei obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte) – informează Ministerul Educației, adăugând că proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim „plata cu ora”.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.

Potrivit MEC, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, s-au realizat modificări ale metodologiei de mobilitate a personalului didactic. Astfel, proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate, pentru anul în curs, prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.

O altă modificare constă în aceea că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și contestațiile pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.

Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de  către inspectoratele școlare județene. De asemeni, etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare județene, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

M. T.

Articole din aceeasi categorie