Diferență de aproape 6.000 lei între cel mai mare și cel mai mic salariu mediu

În iunie, salariul mediu net pe economie a ajuns la 3.298 lei, în creştere faţă de luna anterioară cu 119 lei (cu 3,7%), cele mai mari veinturi fiind obținute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (7.540 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.773 lei).


Datele Institutului Național de Statistică arată că cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în hoteluri şi restaurante (cu 27,2%), ca efect al reluării activităţii după introducerea măsurilor de relaxare. Cu toată această creștere spectaculoasă, angajații din sector continuă să obțină cele mai mici salarii din economie, la o distanță considerabilă, de 5.767 lei, de veniturile obținute în servicii informatice. Însă, trebuie ținut cont că angajații din HORECA se bazează într-o mică măsură pe salarii, veniturile lor fiind completate substanțial de bunăvoința clienților.

Alte majorări salariale semnificative, între 12,5% şi 18%, au fost înregistrate în fabricarea de mobilă, activităţi de editare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, alte activităţi industriale, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, tăbăcirea şi finisarea pieilor și fabricarea produselor textile. O creştere între 7% şi 9,5% a fost înregistrată în fabricarea băuturilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, transporturi pe apă, telecomunicaţii.
Cele mai importante scăderi ale salariuluil mediu net au avut loc în activităţi de servicii anexe extracţiei (cu 11,3%) și în fabricarea produselor din tutun, activităţi de poştă şi de curier, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia minereurilor metalifere (între 1,5% şi 5%).

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5%. Indicele câştigului salarial real a fost 102,4% pentru luna iunie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele câştigului salarial real a fost 103,6% pentru luna iunie 2020 faţă de luna precedentă.

Bugetarii – ca bugetarii

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (cu 2,9%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă). Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor faţă de luna precedentă în învăţământ, respectiv în sănătate şi asistenţă socială (cu câte 1,1% pentru fiecare activitate în parte).

Salarii medii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice – 7.540 lei

2. Activităţi de editare – 6.649 lei

3. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – 6.577 lei

4. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – 6.561 lei

5. Activităţi de asigurări, reasigurări şi fonduri de pensii (cu excepţia sistemului public de asigurări sociale) – 5.718 lei

6. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii – 5.591 lei

7. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) – 5.126 lei

8. Activităţi de servicii anexe extracţiei – 5.025 lei

Articole din aceeasi categorie