Deficit bugetar 6,7% din PIB, la sfârşitul anului

Deficitul bugetar, calculat pe metodologia europeană ESA, este prognozat pentru finalul anului 2020 la 6,7% din PIB, în creştere cu aproximativ 2,4 % faţă de nivelul din 2019, pe fondul majorării cheltuielilor la 39,5% din PIB şi a veniturilor la 32,7% din PIB.

„Estimările privind veniturile şi cheltuielile bugetare sunt afectate de perspectivele privind desfăşurarea crizei de sănătate publică şi implicaţiile economice ale acesteia. În acest context, deficitul bugetar ESA prognozat pentru finalul anului 2020 este de 6,7% din PIB, în creştere cu aproximativ 2,4 % (%) faţă de nivelul din 2019. Veniturile bugetare totale sunt estimate să crească de la nivelul de 31,7% din PIB în anul 2019 la un nivel de 32,7% din PIB în anul 2020, în special pe baza creşterii ponderii în PIB a contribuţiilor sociale (cu 0,2 %) şi a categoriei altor venituri (cu 1,1 %). În ceea ce priveşte celelalte categorii de venituri, cele din impozitele curente pe profit şi venit sunt prevăzute să rămână la acelaşi nivel ca în 2019, respectiv de 4,8% din PIB, în timp ce veniturile din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii vor înregistra o scădere cu 0,1 % în 2020 faţă de 2019”, se apreciază în Programul de convergenţă 2020 publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
Proiecţiile veniturilor bugetare pentru 2020 au la bază evoluţia pozitivă moderată a fondului de salarii şi scăderea consumului privat estimate în contextul crizei pandemice. Pe de altă parte, dinamica estimată pentru cheltuielile bugetare este mai amplă, fiind prevăzută o creştere a cheltuielilor cu aproximativ 3,5 %, de la 36% din PIB în 2019 la 39,5% din PIB în 2020. „Această creştere are la bază majorarea semnificativă a ponderii transferurilor sociale în PIB cu aproximativ 1,4 %, până la un nivel de 13,2% din PIB în 2020, precum şi creşterea ponderii subvenţiilor de la 0,4% din PIB la 1,2% din PIB”, susţin reprezentaţii MFP. Creşteri sunt înregistrate şi la celelalte categorii de cheltuieli, MFP menţionând creşterea ponderii cheltuielilor salariale cu 0,4 % şi creşterea formării brute de capital fix cu 0,3 %.

Comisia Europeană permite acum abaterea de la ţinta de deficit

În acest context, atât deficitul cash cât şi ESA sunt planificate pentru 2020 la 6,7% din PIB.
Programarea bugetară conform Strategiei fiscal bugetare prevedea un deficit ESA de 3,6% pentru 2020. Diferenţa faţă de acel nivel este explicată de criza generată de pandemie, pe de o parte pierderea de venituri cauzată de încetinirea activităţii economice, iar pe de altă parte de creşterea cheltuielilor cu echipamente medicale şi asistenţa socială (şomaj tehnic, indemnizaţii pentru părinţii care stau acasă cu copii, etc.).
Potrivit MFP, pentru România a fost declanşată procedura de deficit excesiv (EDP) deoarece deficitul ESA a depăşit pragul stabilit de Pactul de Stabilitate şi Creştere de 3% din PIB în 2019. Recomandarea stabilită pentru România este să revină la un deficit de sub 3% din PIB până în 2022, iar pentru 2020 era stabilită o ţintă a deficitului ESA de 3,6%, similară cu estimările din Strategia fiscal bugetară.
Concomitent, Comisia Europeană a declanşat Clauza generală derogatorie, care permite statelor membre sa devieze de la ţintele fiscal bugetare stabilite, iar costurile generate de pandemia COVID-19 să primească un tratament special. În practică, acest lucru înseamnă că România va fi evaluată privind atingerea ţintei EDP prin excluderea costurilor generate de COVID-19.

Articole din aceeasi categorie