Consiliul Județean Cluj renunță la Parcul industrial de la Luna

Consiliul județean Cluj renunță la proiectul de construire a Parcului Tetarom V de la Luna gândit pe o suprafață de 115 hectare. Astfel în ședința din 31 ianuarie, executivul județului va supune aprobării deliberativului un proiect de hotărâre ce vizează încetarea asocierii dintre Comuna Luna cu Județul Cluj și municipiul Câmpia Turzii din anul 2018 în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V.

Decizia realizării unui nou parc industrial în partea sudică a judeţului Cluj a fost luată de Consiliul Judeţean de a impulsiona dezvoltarea acestei regiuni şi de a oferi locuitorilor din municipiile Turda-Câmpia Turzii şi celor din localităţile limitrofe posibilitatea obţinerii unui loc de muncă, cu toate avantajele ce decurg de aici. 

Forul administrativ judeţean s-a angajat să întocmească toate documentaţiile tehnice, economice şi de urbanism necesare înfiiţării Parcului Industrial Tetarom V şi să realizeze efectiv infrastuctura parcului, din bugetul judeţului, sens în care Consiliul Judeţean a şi alocat în 2018 suma de 23.100.000 lei.
În ceea ce priveşte Primăria Luna, pe lângă garanţiile legate de viabilitatea fizică şi juridică a terenului de 115 ha pe care îl pune la dispoziţie, acestă comună urma să încaseze de la viitorii rezidenţi ai parcului toate taxele, impozitele şi celelalte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul local. Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte Primăria Câmpia Turzii, trebuia să înfiinţeze o linie de transport public de persoane care să lege municipiul de parcul industrial şi să finanţeze realizarea unei investiţii de tip „spin-off”.

Amplasamentul propus pentru parcul industrial Tetarom V este la 11 minute de Câmpia Turzii, aproape de calea ferată, lângă baza militară de la Luna, unde există ideea de dezvoltare a unui nou aeroport cargo și aproape de Autostrada Transilvania, situată la doar 300 de metri. Parcul a fost gândit ca o investiție strategică pentru Cluj.

Anul trecut s-au vehiculat informații cum că o companie din domeniul construcției de mașini este interesată de preluarea în integralitate parcul industrial Tetarom V pregătit de Consiliului Județean pe un teren de 115 hectare în localitatea Luna. 

După aprobarea asocierii, s-au făcut mai multe demersuri pentru edificarea parcului industrial. Astfel prin hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 142/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și finanțarea multianuală cu 48,8 milioane de lei a obiectivului de investiții ,,Parc Industrial TETAROM V – infrastructură de acces ” situat în comuna Luna, județul Cluj, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2020. De asemenea au mai fost adoptate patru hotărâri pentru realizarea edificiului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 174/2020 a fost aprobată declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobileleor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Parc Industrial TETAROM V – infrastructură de acces” situat în Comuna Luna, județul Cluj.

În septembrie 2020, Consiliul Judeţean (CJ) a lansat licitaţia publică privind lucrările de execuție pentru obiectivul de investiție „Parc Industrial Tetarom V – infrastructură de acces”.

Durata contractului de lucrări a fost de 88 de luni din care execuţia lucrărilor, maximum 16 luni de la data emiterii ordinului de incepere.

Având în vedere faptul că hotărârile adoptate ulterior constituirii asocierii au produs doar parțial efecte, respectiv au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții și au fost întocmite o serie de documentații/studii și au fost emise mai multe avize, toate acestea fiind înregistrate în evidența contabilă a Județului Cluj ca ”Active fixe corporale în curs de execuție – TETAROM V”, pentru anii 2019-2021, celelalte dispoziții aprobate prin aceste hotărâri nu au produs efecte”, se arată în proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Cluj.

Prin proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii consilierilor județeni în ședința din 31 ianuarie se propune abrogarea tuturor hotărârilor adoptate până acum pentru edificarea parcului industrial.

Se aprobă transmiterea către Comuna Luna, a activelor fixe corporale în curs de execuție -TETAROM V, înregistrate în evidențele financiar-contabile ale Județului Cluj, în Fișa contului nr. 231.00.00.A.239 aferentă anilor 2019-2021; Predarea activelor menționate la alin. (1) se va realiza de către o comisie constituită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj, prin încheierea unui proces – verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la semnarea de către toate părțile, a Acordului de încetare a Contractului de asociere nr. 29201/5100/24625/05.09.2018”, se precizează în proiectul de hotărâre.

S-a renunțat și la Tetarom IV

Anul trecut în luna mai, Consiliul Județean Cluj a renunțat la acordul de parteneriat încheiat cu comuna Feleacu, în vederea realizării Proiectului „Construire Parc Industrial Tetarom IV.

Acest acord a fost încheiat în 2011 și a vizat realizarea unui parc industrial cu denumirea de ”Parcul Industrial TETAROM IV”, pe terenul în suprafață de 850.000 mp. al cărui proiect urma să fie depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Parcul Tetarom IV a fost conceput cu o destinaţie multiplă, industrial, logistic şi parc fotovoltaic. Pentru realizarea acestui obiectiv, CJ Cluj a avut la dispoziţie o finanţare de 54.912.262,00 lei, din care 34.963.454,20 lei o reprezinta finanţare eligibilă, din care 14.335.016,22 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (41,00%) şi 3.146.710,88 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (9%). Consiliul Judeţean Cluj urma să contribuie la acest proiect cu suma de 17.481.727,10 lei (50%). Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au fost demarate în 2014 şi trebuiau finalizate în 20 de luni. Parcul Industrial Tetarom IV a fost gândit să furnizeze servicii suport combinate, inovative, de calitate, cu valoare adăugată, la preţuri competitive, pentru satisfacerea deplină a clienţilor.
În 2015, lucrurile au intrat în impas iar aleşii judeţeni au decis să renunţe la contractul de finanţare europeană de 14.335.016,22 lei pentru Parcul Industrial Tetarom IV din cauză că investiţia nu mai putea fi făcută până în 2015 când s-a încheiat exerciţiul financiar european 2007-2015.
În iulie 2016, Consiliul Judeţean Cluj anunţa că a reuşit să obţină toate avizele necesare pentru demararea lucrărilor de construire, în noul format, a Parcului Industrial Tetarom IV. Noul proiect a fost redimensionat atât din punct de vedere al suprafeţei, cât şi al obiectivelor care urmează să fie edificate pe acest amplasament. Mai exact, Consiliul Judeţean Cluj si-a propus să asigure infrastructura logistică şi o hală de producţie, astfel încât, la darea în folosinţă, tipologia noului Parc Industrial va fi una de tip ”Greenfield”.

Printr-o hotărâre a Consiliului Județean Cluj din 2019 a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean nr. 233/31.08.2011, fiind aprobată asocierea județului Cluj cu comuna Feleacu și societatea TETAROM S.A., în vederea realizării infrastructurii Parcului Industrial TETAROM IV. Această hotărâre a Consiliului Județean Cluj nu a fost pusă practic în aplicare, contractul-cadru de asociere nefiind însușit și semnat de reprezentanții comunei Feleacu.

Aproape 10 milioane de lei investiți la Feleacu

Pentru finalizarea şi valorificarea acestui proiect, au fost înaintate o serie de propuneri către comuna Feleacu.

O propunere a vizat menținerea Acordului de Parteneriat încheiat între județul Cluj și comuna Feleacu iar o alta a constat în încetarea prin acordul părților a acordului de parteneriat și trecerea în proprietatea privată a comunei Feleacu, a obiectului de investiții în curs, precum şi a echipamentelor electrice achiziţionate care pot fi folosite pentru realizarea racordului electric necesar funcţionării halei sau constituirea de către comuna Feleacu a unui drept de superficie în favoarea județului Cluj, pe o perioadă de 99 de ani, asupra suprafeţei de teren aferentă Halei IMM şi cea necesară exploatării acesteia.

Totodată s-a mai propus rezilierea acordului de parteneriat încheiat între județul Cluj și comuna Feleacu, respectiv cu plata unei despăgubiri de către comuna Feleacu, căreia îi este imputată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Cum comuna Feleacu nu a dorit încheierea unui nou contract de asociere în vederea finalizării acestui obiectiv de investiții s-a apelat la încetarea acordului de parteneriat dintre cele două UAT-uri.

Din informațiile prezentate de CJ Cluj reiese că pentru edificarea parcului industrial de la Feleacu s-au investit 9.645.753 lei în acest proiect.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut