CNAS: Valoarea decontărilor pentru servicii de spitalizare în unitățile private – între 624 și 21.132 lei

Valorile decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru cazurile de spitalizare acuți (DRG) din unitățile sanitare private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sunt cuprinse între 624 de lei și 21.132 lei – informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Normele de aplicare ale Contractului-cadru, aprobate prin Ordinul MS/ CNAS nr. 1068/627, conțin reglementări referitoare la modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuți (DRG) furnizorilor de servicii medicale cu care casele de asigurări de sănătate se află în contract.

Potrivit CNAS, suma rambursată din FNUASS pentru cazurile de spitalizare acuți (DRG) se calculează în funcție de complexitatea cazurilor rezolvate, fără diferențieri determinate de forma de proprietate a unităților sanitare cu care casele de asigurări de sănătate se află în relații contractuale.

„Tariful decontat se calculează înmulțind tariful  pe caz ponderat (TCP) cu valoarea relativă a cazului (VR). TCP (tariful pe caz ponderat) are o valoarea relativ fixă, de aproximativ 1.485 de lei, pentru majoritatea spitalelor. VR exprimă raportul dintre tariful unui diagnostic și tariful mediu al tuturor diagnosticelor. VR variază între 0,42 (ex. proceduri pentru strabism) și 14,23 (ex. traheotomie). Astfel, valorile decontate pentru cazurile de spitalizare acuți (DRG) sunt cuprinse între  624 de lei (ex. proceduri pentru strabism) și 21.132 lei (ex. traheotomie) – precizează CNAS.

Aceeași sursă dă ca exemplu o naștere, pentru care casa de asigurări de sănătate decontează spitalului cu care se află în contract tarife cuprinse între aproximativ 1.400 lei pentru o naștere normală, fără complicații, și aproximativ 3.400 lei pentru o naștere cezariană, cu complicații grave.

„Pentru naștere, valoarea relativă (VR) a cazului variază între 0,93 si 2,3, astfel: naștere prin cezariană cu CC catastrofale – 2,3123; naștere prin cezariană cu CC severe – 1,5752; naștere prin cezariană fără CC catastrofale sau severe – 1,2223; naștere vaginală cu proceduri în sala de operații cu CC catastrofale sau severe – 1,2412; naștere vaginală cu proceduri în sala de operații fără CC catastrofale sau severe – 0,9388” – precizează CNAS.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut