Bani pentru 38 de unități de învățământ clujene, pentru reducerea abandonului școlar

Un număr de 38 de unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj vor beneficia de sprijin financiar pentru aplicarea unor măsuri de natură să contribuie la reducerea abandonului școlar. Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă/ responsabil pentru Componenta C15 – Educație – PNRR, a semnat acordul cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pentru implementarea investițiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Național de Reducerea Abandonului Școlar (SG-PNRAS) în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, selectate ca beneficiare.

Cele 38 de unități de învățământ preuniversitar, nivel gimnazial, cu risc ridicat și mediu al ratei de abandon și părăsire timpurie a școlii, selectate din județul Cluj, sunt: Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială Așchileu Mare, Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Școala Gimnazială Bonțida, Școala Gimnazială Borșa, Școala Gimnazială Căianu, Școala Gimnazială Cămărașu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, Școala Gimnazială Căpușu Mare, Școala Gimnazială Cătina, Școala Gimnazială Ceanu Mare, Școala Gimnazială Chinteni, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Școala Gimnazială Frata, Școala Gimnazială Geaca, Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Școala Gimnazială Iara, Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu de Sus, Școala Gimnazială Luna, Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială Nireș, Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Școala Gimnazială Poieni, Școala Profesională Răscruci, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Școala Gimnazială Țaga, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda, Școala Profesională Poiana Turda, Școala Gimnazială Tureni, Școala Gimnazială „Alexandru Bohățiel” Vultureni. Acestea vor beneficia de alocarea de resurse financiare pentru sprijinirea elevilor, în vederea reducerii absenteismului, îmbunătățirii rezultatelor la evaluări, obținerii unei rate mai mari de participare la examenele naționale și a unui procent mai mare de elevi care finalizează învățământul obligatoriu, prin utilizarea metodologiei și a instrumentului informatic din cadrul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE).

„Selecția unităților școlare la nivelul județului Cluj a avut în vedere cinci indicatori de vulnerabilitate: procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ; rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar; raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial; rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial; procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională, din totalul participanților la evaluare” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), aprobat prin HG nr. 1309/2021 – o intervenție sistemică, asumată de Ministerul Educației -, este implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) și beneficiază de o finanțare în valoare de 963 de milioane lei. Programul sprijină dreptul elevilor din zonele dezavantajate la educație și reprezintă oportunitatea ca unitățile de învățământ gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii să beneficieze de investiții semnificative, potrivit categoriilor eligibile de cheltuieli: cheltuieli pentru servicii (maximum 15% din valoarea totală a grantului); cheltuieli de natură salarială (maximum 15% din valoarea totală a grantului); cheltuieli pentru evenimente și deplasări (maximum 15% din valoarea totală a grantului); cheltuieli de formare a cadrelor didactice (maximum 5% din valoarea totală a grantului); echipamente și software (minim 20% – maxim 25% din valoarea totală a grantului); cheltuieli pentru mici lucrări de amenajare și mobilier (maximum 10% din valoarea totală a grantului); cheltuieli pentru alte bunuri și servicii, inclusiv/ mai ales asigurarea unei mese (maximum 35% din valoarea totală a grantului); cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii (maximum 10% din valoarea totală a grantului).

În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS au fost declarate eligibile pentru finanțare 1.415 școli din țară, dintre care și cele 38 de unități din județul Cluj.

„ Rezultatele așteptate la nivelul unităților de învățământ beneficiare de aceste granturi, pe perioada implementării, vizează scăderea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial, creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, reducerea procentului de elevi care iau sub nota 6 (șase) la Evaluarea Națională, reducerea absenteismului școlar, îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare, creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc strategii pedagogice moderne, creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate, îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității), îmbunătățirea climatului la nivelul școlii si la nivelul clasei, creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon.

Felicit școlile clujene care s-au mobilizat și au depus la timp proiectele, prin intermediul cărora vor avea posibilitatea să finanțeze multe activități, pentru care bugetele locale, în special din mediul rural, nu ar fi putut acoperi aceste costuri: activități de tip afterschool, activități de consiliere pentru elevi și părinți, de formare pentru cadrele didactice, dotări pentru unitățile de învățământ, programe de acordare a mesei calde pentru elevi, subvenții și alte facilități identificate de școli ca nevoi specifice”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut