Bani de la stat pentru şomaj tehnic, indemnizaţii pentru copii, concedii medicale, rambursării de TVA şi susţinerea IMM-urilor

Guvernul a decis să asigure plata şomajului tehnic în proporţie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, rambursarea de TVA până în limita sumei de 9 miliarde lei, şi majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru IMM-uri, impactul financiar estimat pentru aplicarea măsurilor fiind de 2,036 miliarde lei.

Guvernul a aprobat joi o Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul răspândirii coronavirusului. Actul normativ reglementează, printre altele, condiţiile pentru intrarea în şomaj tehnic, continuarea plăţii unor beneficii sociale, prelungirea în mod automat a unor documente, precum şi posibilitatea transmiterii online a actelor necesare pentru obţinerea unor beneficii.

Şomajul tehnic

În timpul stării de urgenţă, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizaţia de care beneficiază salariaţii să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Nivelul indemnizaţiei va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2020.
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii: a). întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi deţin Certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobată prin ordin; b). reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman.

Indemnizaţii pentru creşterea copilului

Ordonanţa introduce şi prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentului de inserţie şi a indemnizaţiei de sprijin prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1 11/2010 privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor. Guvernul a stabilit ca aceste drepturi să nu înceteze dacă care părintele, ca urmare a instituirii măsurilor generate de starea de urgenţă, se află în situaţii de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă sau de serviciu prin restructurarea / restrângerea activităţii angajatorului. Acordarea drepturilor, în aceste condiţii, se realizează pe o perioadă de 90 zile, după această perioadă urmând să fie reanalizată situaţia şi să se aplice prevederile legale corespunzătoare.

Poşta electronică – principalul mijloc de comunicare
Actul normativ prevede introducerea poştei electronice ca principal mijloc de comunicare între cetăţean şi autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială.
Pot fi solicitate prin poştă electronică: ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii, drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, alocaţia lunară de plasament, drepturile acordate în procedura adopţiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România.
Pe perioada stării de urgenţă pot fi depuse prin poştă electronică şi cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Alocaţia de stat pentru copii, alocaţia lunară de plasament şi alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă fără întrerupere pe perioada instituirii măsurilor de urgenţă. De asemenea, alocaţia zilnică de hrană, de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale, se acordă pe perioada valabilităţii certificatului de orientare şcolară fără a fi condiţionată de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară.
Pentru a evita deplasarea persoanelor cu afecţiuni grave, care au concedii de peste 90 de zile, respectiv peste 183 de zile, a fost reglementată eliberarea şi decontarea certificatelor de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Plafon majorat de garantare a creditelor pentru IMM-uri
„Am decis, prin ordonanţă de urgenţă, să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin intermediul Fondului de garantare. Majorarea plafonului am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde lei. Suntem pregătiţi să majorăm acest plafon cu încă 5 miliarde dacă e necesar şi, de asemenea, dacă va fi necesar, să ne ducem până la o majorare cu 15 miliarde a plafonului de garantare. (…) Dobânda pentru ambele produse este subvenţionată în proporţie de 100%. Garanţia funcţionează pentru 90% din credite în cazul creditelor până într-un milion şi garanţia va fi de 80% pentru creditele de este un milion”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

Rambursarea de TVA

Ludovic Orban a afirmat că s-a stabilit rambursarea de TVA până în limita sumei de 9 miliarde lei, pentru a le putea permite celor care îşi desfăşoară activitatea să beneficieze de fondurile necesare pentru funcţionare.

Decontarea concediilor medicale

„De asemenea, am stabilit ca la rectificarea bugetară să asigurăm creşterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale. (…) Ne-am propus să alocăm sumele de bani pentru decontarea sumelor cheltuite de angajator pentru plata concediilor medicale, astfel încât să beneficieze companiile de acest influx de capital de care au nevoie în această perioadă”, a menţionat Orban.

Bugete suplimentate la Ministerul Sănătăţii şi la Ministerul Afacerilor Interne

Bugetul Ministerului Sănătăţii a fost suplimentat cu 42 de milioane lei, pentru susţinerea centrelor de carantină prin intermediul direcţiilor de sănătate publică. De asemenea, au fost reglementate norme metodologice privind funcţionarea şi decontarea cheltuielilor pentru centrele de carantină”, a spus Orban. De asemenea, va fi asigurat capital de lucru pentru Unifarm.
Buget Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat cu 100 de milioane lie, pentru a putea susţine activitatea Ministerului şi pentru a putea asigura sumele pentru achiziţiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din subordinea ministerului – Poliţie, Poliţie de frontieră, Departament pentru situaţii de urgenţă sau Jandarmerie.

Articole din aceeasi categorie