Arta şi artistul în vreme de molimă

Dorel GĂINĂ: “Cel mai mult mă preocupă, cu emoţie şi empatie, felul în care sunt nevoiţi să treacă prin criză cei pe care-i cunosc şi cei pe care nu-i cunosc”

D.Ş: 2019 a fost, expoziţional vorbind, extrem de generos cu Maestrul Dorel Găină. 2020 a debutat în forţă, live şi online deopotrivă.

Dorel Găină: De fapt, acum în 2020 am avut şansa să pot expune, înainte de restricţiile generate de molimă şi de starea de urgenţă, un tandem expoziţional, Ultra.real şi Meta-real, tot la Turnul Croitorilor, spaţiu clujean drag mie, spaţiu aflat sub patronajul Centrului de Cultură Urbană, Cluj, unde de fiecare dată, dincolo de expoziţia propriu zisă şi de interacţiune cu publicul, respectiv para-performence-ul creerii şi scrierii de versuri pe dublurile imaginilor expuse şi dăruirea sau punerea lor la dispoziţia celor aflaţi la cele două vernisaje sau prezenţi la vizionarea ulterioară, am şansa şi bucuria unei colaborări minunate cu referenţii de acolo. Cea de acum, cea de grup, la care particip şi eu, expoziţia Neo Retro Fotografia este dedicată deasemenea unei agregări de tandem conceptual, tehnic şi expresiv, respectiv etalarea lucrărilor celebrând şi exersând vechi procedee tehnice uitate sau mai puţin prezente atât din timpurile de început ale fotografiei, cât şi din pragul crizei de trecere de la fotografia analogă la cea digitală,dar executate prin re-modelări inovatoare din punct de vedere auctorial, creativ, conceptual,tehnic şi expresiv, lucrări realizate de grupul clujean, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi profesori prezenţi la Tabăra Internaţională de Fotografie Analogică,din septembrie 2018,de la Chevereşu Mare,din Banat,în organizarea Fotoclubului Iris, al Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara, lucrări la care sau adăugat cele făcute, înainte şi după tabără, de către acelaşi grup de expozanţi. Cum varii întâmplări organizatorice au făcut ca etalarea lucrărilor şi expoziţia cu întreg ceremonialul aferent să alunece în succesive amânări sa ajuns în situaţia montării ei în spaţiul expoziţional fix cu o zi înaintea emiterii ordonanţei de urgenţă astfel că ea nu a mai avut nici vernisaj şi nici posibilitatea de a fi vizitată. Aşa că, la iniţiativa comună, cea a d-nei dr. Ancuţa Lăcrămioara Chiş şi a Grupului de expozanţi s-a ales iniţierea şi realizarea prezenţei ei în spaţiul on-line, o prezenţă realizată prin colaborarea dintre Ancuţa Lăcrămioara Chiş şi Andrei Hîngan, Horaţiu Şimion, Iulia Dincă, Cristina Deva, studenţi ai anului trei, licenţă, la departamentul Fotografie-Video-Procesare computerizată a imaginii, de la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca.

D.Ş: Cât de suportabilă sau insuportabilă este…izolarea?

Dorel Găină: Izolarea, pentru mine, nu este insuportabilă căci lucrez mult, de regulă până în zori, la modelări şi editări de imagini fotografice şi trans fotografice utilizând fotografiile din arhivă-portofoliu. Lucrez la texte despre fotografie, sunt în legătură cu masteranzii departamentului în vederea suportului consultativ teoretic şi aplicativ, on-line, cea ce pentru mine şi ei nu este o noutate, căci exersăm manifest acest segment de colaborare didactică de mult timp, în vederea desfăşurării şi realizării temelor de semestru, ţin legătura cu studenţi, absolvenţi, prieteni fotografi şi artişti plastici informându-ne şi comunicând pe teme dinspre pasunea noastră pentru vizual, şi urmează să încep să lucrez şi la proectele dinspre artele vizuale. Izolarea mă încurcă desigur prin datul peste cap a unor activităţi ce necesitau varii deplasări, colaborări şi prezenţe dar partea de insuportabil este contacarată de tot cea ce am arătat pâna acum, însă desigur că am emoţii pentru toţi cei ce suferă mai mult, sub toate aspectele, de această năpastă ce ne-a invadat aflarea în lumeirea de lume.

D.Ş: Fiecare promoţie a Departamentului Foto-Video din cadrul UAD-ului clujean, propune nume noi de artişti fotografi.

Dorel Găină: În cea ce priveşte promovarea de noi nume, de artişi debutanţi sau deja emergenţi nu cred că reuşesc să fac cât ar fi de făcut, căci cred în tânara generaţie şi în numele noi ce apar şi mă bucur că măcar îmi e dat şi îngăduit să fiu martor, martor privilegiat, la această infuzie de excelenţă.

D.Ş: 2020 este, artistic, un an aproape pierdut. Ce propune pentru vară sau toamnă Maestrul Dorel Găină?

Dorel Găină: Aştept ieşirea din criza provocată de molimă cu speranţă, opimism rezervat, dar şi cu emoţia prospectivă ce vizeză sucesivităţile de posibile, plauzibile probabile crize sau secvenţe de crize sociale, economice, politice, culturale iscate de actuala molimă. Pasionat de istorie fiind, şi de citirea şi interpretarea ei şi printre rânduri, ştiu că, mai vizibil sau mai anonim, omenirea a parcurs nenumărate post-crize generate de crizele precum cea de acum şi că există potenţial de gestionare a lor, dar ştiu şi că de fiecare dată, metaforic vorbind, o lume a murit şi o nouă lume s-a născut. Altfel, aştept reluarea agendelor expoziţionale prevăzute în agenda acestui an, sau reportarea lor în 2021, cât şi punerea în aplicarea de actual a noilor iniţiative tradiţionale, inovatoare sau experimentale generate întru prezent şi întru viitor de actualele provocări.

D.Ş: Sunt cele 2 ore de ajuns? Pentru Om şi Artist…

Dorel Găină: Cele două ore, în contextul meu, îmi sunt de ajuns, cel puţin deocamdată şi desigur am luat act şi de corecţiile şi derogările ordonanţelor care permit o abordare mai inteligentă şi mai practică a restricţiilor, dar desigur am emoţii pentru cei care au probleme reale cu gestionarea lor, a restricţiilor şi îmi doresc augmentarea gradului inteligenţă socială privind gestionarile particulare ale respectării sau nerespectării acestor modelări de exerciţiu social, până la urma grevate de administrativ şi nu de existenţial. Problema mea de acum şi din totdeauna este că ziua are doar 24 de ore căci trebuie să recunosc acum că permanenta mea stare de criză se datorează amestecului dintre predispoziţia la lenevie balcanică, la bucuriile adăstării întru contemplativ, la ispitele întru visarea de zi şi cea din somn, la exersarea amânărilor elective în opoziţie cu frenezia scăldării în şi întru idei, proiecte, realizări şi hărniciri.

D.Ş: Un gând pentru colegi, prieteni, iubitori ai artelor vizuale.

Dorel Găină: Acestea sunt existările şi trăirile mele în perioadă de molimă, dar cel mai mult mă încearcă şi mă preocupă, cu emoţie şi empatie, grijă şi îngrijorare felul în care sunt nevoiţi să treacă prin criză cei pe care-i cunosc şi cei pe care nu-i cunosc.

Demostene ŞOFRON

Nu am multe de scris sau de spus despre Maestrul Dorel Găină. Am scris de foarte multe ori despre iniţiativele D-sale, despre expoziţiile organizate, despre toate întâlnirile spirituale care au lăsat urme adânci. Pentru că din fiecare întâlnire cu Dorel Găină ai numai de învăţat. Despre arta fotografică, despre prietenie, empatie, altruism…Pentru că Maestrul este o enciclopedie deschisă, un om de o rafinată cultură.

Cu interviul luat Maestrului Dorel Găină, schimb şi genericul, Arta şi artistul în vreme de molimă exprimând mai bine realitatea.

Articole din aceeasi categorie