Arderile de vegetație uscată, doar după obținerea permisului de lucru cu focul!

Pompierii clujeni s-au confruntat în ultima perioadă cu o creștere semnificativă a numărului de incendii generate de arderile de vegetație uscată scăpate de sub control. Doar în ultima săptămână, echipajele ISU Cluj au acționat pentru stingerea a 34 de incendii, provocate, în mare parte, de neglijența celor care curăță terenurile agricole sau pășuni.

„Arderile din ultima săptămână au cuprins suprafețe care cumulează sute de hectare, au distrus case de vacanță sau anexe gospodărești și multe dintre acestea au avut loc în vecinătatea fondului forestier. Din păcate, a fost înregistrat și un deces al unui bărbat din municipiul Dej, care a încercat să stingă un astfel de incendiu până la sosirea pompierilor. De cele mai multe ori aceste incendii izbucnesc simultan, în locații greu accesibile, din afara localităților, iar dislocarea forțelor de intervenție în zonele respective poate afecta timpul de răspuns în cazul urgențelor majore care pot apărea între timp. De asemenea, nu putem să nu amintim de risipa de resurse pe care o presupun toate aceste intervenții din cauza acțiunilor iresponsabile a câtorva persoane” – se spune într-un comunicat al ISU Cluj, remis presei.

Pompierii clujeni atrag din nou atenția asupra faptului că igienizarea terenurilor agricole și a pășunilor se realizează cu respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor, iar nerespectarea acestora se sancționează cu amenzi de până la 2500 lei, în conformitate cu HG nr. 537 din 2007, iar dacă se pune în pericol fondul forestier, amenda poate urca până la 5000 de lei, conform Legii nr. 171 din 2010.

„Arderile de vegetație uscată pentru igienizarea terenurilor agricole sau a pășunilor se realizează doar după ce se obține permisul de lucru cu focul, eliberat, prin grija primarului, de către șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sau persoana desemnată în acest sens” – atenționează ISU Cluj.

În scopul preîntâmpinării incendiilor, ISU Cluj reamintește cetățenilor că, în cazul efectuării lucrărilor de igienizare prin arderea resturilor vegetale, este obligatoriu să supravegheze arderea în permanență și să se asigure că jarul este stins în momentul finalizării lucrării. De asemeni, trebuie asigurate mijloacele de primă intervenție pentru stingerea flăcărilor (lopeți, măturoaie, lăzi cu nisip, găleți sau rezervor cu apă ș.a), dacă acestea scapă de sub control. Nu în ultimul rând, „este imperios necesară” respectarea distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, plantații, păduri, căi de circulație, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și lichide combustibile.

Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: condiții meteorologice fără vânt; parcelarea miriștii în suprafețe de maximum zece hectare, prin fâșii arate; izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate; desfășurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea, pentru suprafețe de ardere mai mici de cinci hectare, a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare, iar în cazul suprafețelor de ardere mai mari de cinci hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi: condiții meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a resturilor vegetale, astfel încât arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri; desfășurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor, iar cea de siguranță a drumurilor naționale și județene, de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulație, urmare a scăderii vizibilității în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezența permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice” – atenționează ISU Cluj.

Aceeași sursă subliniază că utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 metri față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei etc.

M. T.

Articole din aceeasi categorie