Apel al Academiei Române către Academiile europene

Academia Rămână condamnă războiul dezlănțuit de Federația Rusă împotriva Ucrainei și lansează un apel către toate academiile europene, cu scopul creării unei platforme continentale de comunicare științifică, al cărui scop să fie identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea menținerii păcii.

„După două războaie mondiale devenite catastrofe umanitare, dezlănțuirea unui nou conflict armat, pe urmele celor petrecute în trecutul nu prea îndepărtat, părea imposibilă. Soluția evitării confruntărilor violente o dăduse, cu decenii în urmă, Nicolae Titulescu: «Când pacea este amenințată, nu se răspunde prin război, ci prin organizarea păcii». Și totuși, un stat independent vecin cu România este supus spectrului morții de către o mare putere care dezlănțuie o agresiune fățișă, contrară tuturor acordurilor internaționale. Academia Română, aidoma tuturor instituțiilor similare, formate din oameni de știință și creatori de valori spirituale autentice, este din principiu împotriva violenței și condamnă ferm războiul dezlănțuit de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Din păcate, savanții nu au capacitatea de a opri conflictul, dar oamenii politici deținători ai puterii au decizia păcii în mâinile lor. Mai mult, acești lideri au chiar obligația s-o facă, din respect față de popoarele care le-au delegat dreptul de a conduce. După crizele recente devenite copleșitoare, trebuie să se treacă la pace, la o pace durabilă, făuritoare de punți stabile de comunicare între toate popoarele Europei. Oamenii de știință și de cultură sunt cei care descoperă mereu căi de dialog, indiferent de valorile politice pe care le împărtășesc guvernele lor. Știința și cultura sunt limbaje universale” – se spune în Apelul Academiei Române.

În același Apel, Biroul Prezidiului Academiei Române subliniază că, „mai mult ca oricând”, este acum nevoie de „o alianță a spiritelor iubitoare de armonie, capabile să îndemne la încetarea grabnică a războiului și la organizarea păcii”.

***

În același spirit, președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, a transmis, în 28 februarie, un mesaj către președintele Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, prof. Anatoly Zagorodny, prin care  își exprima „întregul sprijin în greaua încercare la care este supus poporul ucrainean, în acest război nedrept și crud, în care îi sunt atacate suveranitatea, independența și libertatea”, precum și compasiunea față de ceea ce se întâmplă în Ucraina și, totodată, „sincera admirație pentru curajul exemplar și hotărârea de a lupta a cetățenilor ucraineni”.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut