Apă potabilă în Boju

Consiliul Județean Cluj a anunțat finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a satului Boju, din comuna Cojocna, iar Compania de Apă Someș va asigura branşarea gospodăriilor.

În prezent, Compania de Apă Someș derulează recepția terminarea lucrărilor, iar ulterior, în funcție de cererile primite, echipe mobile ale operatorului de apă vor asigura branșarea promptă a gospodăriilor.

Sistemul de alimentare cu apă include circa 3 km de conducte de aducțiune, 5,7 km de rețea de distribuție, 135 de branșamente, o stație de pompare și un rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 100 mc. De asemenea, în noul sistem au fost integrate rețelele existente de alimentare cu apă a sistemui local, realizate de Primăria Cojocna.

Până la realizarea acestei investiții, populația, agenții economici și obiectivele social-culturale din Boju erau alimentate cu apă exclusiv din surse locale sau din fântâni individuale, săpate la mare adâncime, cu un debit redus și fluctuant. Sursele de apă existente nu asigurau debitul necesar, şi nu corespundeau cerințelor de calitate privind apa potabilă, prevăzute de normativele naționale și europene în vigoare. Noul sistem de alimentare cu apă administrat de CASSA a fost astfel proiectat și dimensionat încât să asigure distribuirea apei potabile la toate gospodăriile din localitate.

Cu o valoare totală de 2.345.180 de lei, lucrările au fost finanțate din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare constituit de CASSA și Consiliul Județean Cluj pentru derularea proiectelor locale ce nu au fost încă cuprinse în programele majore atrase de la Uniunea Europeană.

Articole din aceeasi categorie