ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor, a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest și a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor, a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest și a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola.

Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor.

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 151/2021, nr. 271/ 03.06.2020, nr. 150/2021, nr. 268/2020 și nr. 182/2021.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2022 ora 16,30.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.08.2022, ora 10.00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola, pentru terenul destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor (cu precizarea explicită a terasei T___ pentru care se depune oferta), pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, pentru modulele M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3. (cu precizarea explicită a modulului M___ pentru care se depune oferta).

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.08.2022, ora 12,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut