ANOSR: Reducerea taxei de școlarizare – „o necesitate justă pentru învățământul online”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) pledează pentru reducerea taxei de școlarizare în contextul educației online, având în vedere că studenții nu mai beneficiază de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator și până la bazele sportive. Totodată, se reduc considerabil costurile universităților aferente cheltuielilor cu regia, cheltuielilor de întreținere și gospodărie.

„Începerea noului an universitar și identificarea tendinței de a decide realizarea activităților didactice exclusiv în mediul online pentru unele programe de studiu atrage atenția asupra taxelor de școlarizare și justificarea cuantumului acestora. În contextul în care activitatea didactică se va desfășura în sistem online și implicit a modificării costurilor specifice programului, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită universităților să prezinte clar studenților mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, fundamentarea acestora pentru noul an universitar prin raportare la taxa stabilită pentru primul semestru și reducerea taxelor de școlarizare unde se impune conform fundamentării, pornind de la modificarea ponderii și a tipurilor de costuri specifice programului” – se arată într-un comunicat al alianței.

Având în vedere „evidenta modificare a structurii cheltuielilor universităților cu programele de studiu”, reprezentanții studenților consideră că se impune reevaluarea, refundamentarea acestora în raport cu cheltuielile prognozate pentru semestrul I, consultarea cu organizațiile studențești, studenții reprezentanți și informarea studenților cu privire la modul în care se vor diminua cheltuielile și, în corolar, taxele de școlarizare.

„Reducerea taxei de școlarizare în contextul educației online trebuie privită însă și din perspectiva dificultăților financiare ale studenților ale căror familii sunt afectate financiar de criza economică generată de pandemie. Sprijinirea acestora reprezintă un punct cheie în combaterea fenomenului de abandon universitar prezent de mult timp în spațiul învățământului superior și accentuat de criza economică. Un eșec al instituțiilor de învățământ superior de a răspunde corespunzător solicitărilor contextului pandemic în toată complexitatea sa ar determina pierderi semnificative pentru societate în ansamblul său” – se spune în documentul citat

Potrivit declarației președintelui ANOSR, Horia-Șerban Onița, conducerile universităților ar trebui să prezinte studenților care, conform deciziilor luate în ultimele zile, vor învăța cel puțin o parte din semestrul I într-o formulă exclusiv online, „măsurile propuse pentru creșterea numărului și calității resurselor oferite în comparație cu experiența semestrului al II-lea din anul universitar 2019-2020”. „O certitudine este legată de scăderea unor componente de cost și diminuarea accesului la servicii care erau disponibile anterior, aspecte care (…) ar trebui să ducă la scăderea taxei de studiu. Deși nu este o surpriză că majoritatea cheltuielilor țin de componenta cheltuielilor salariale, o scădere a taxei demonstrează aplicarea unui principiu și conștientizarea situației studenților” – declară Onița.

M. T.

Articole din aceeasi categorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *