Ajutor de stat perntru finanțarea cheltuielilor cu salariile aferente investițiilor noi

Finanțelor Publice (MFP) a anunțat că se pot depune cereri pentru finanțare în baza H.G. nr. 3 32/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul schemei de ajutor este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni și redresarea economiei românești. În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de MFP (instituite în baza H.G. nr. 332/2014 și H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.
În august, prin H.G. nr. 598/2020, a fost revizuită această schemă, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat. Principalele modificări prevăd: * prelungirea până în 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțare * prelungirea până în 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat * eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați * introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare * eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului * eliminarea evaluării cererilor pentru finanțare în 2 etape * stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare pentru asigurarea surselor de finanțare și demonstrarea situației juridice a locației * flexibilizarea condițiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri * posibilitatea modificării locației / locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune * flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

Criterii de eligibilitate și condiții obligatorii

Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi.
Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații: * în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate * raportul datorii / capitaluri proprii este mai mare de 7,5 * capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub 1 (la întreprinderi mari).
Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.

Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.
Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția.
Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.
Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiții, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.
Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, trebuie transmise la Registratura generală a MFP (bd. Libertății nr. 16, sector 5, București), menționându-se pe documentație: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.
Informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea finanțării și modul de completare a documentelor necesare se găsesc la adresa mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141/h, Întrebări, sesizări și solicitări de clarificări pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate (mfinante.gov.ro/ro/formular-intrebari/h).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut