Primul liceu românesc din Cluj – Colegiul Naţional „George Bariţiu” aniversează 98 de ani de existenţă

În 19 octombrie 2017 Colegiul Naţional „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, având numele marelui om de cultură ardelean, aniversează 98 de ani de existenţă. Liceul este înfiinţat la iniţiativa Consiliului Dirigent în 19 octombrie 1919 ca primul liceu românesc de băieţi din Cluj-Napoca în clădirea de pe strada Bariţiu, nr. 26. Iniţial a avut un număr de 287 de elevi repartizaţi în nouă clase cu profil teoretic. Primul corp profesoral avea în componenţă şapte profesori din Vechiul Regat, un profesor francez, unul macedonean, ceilalţi profesori fiind ardeleni. Primul director al liceului, profesorul Alexandru Ciura, cu o înaltă ţinută intelectuală formată în Occident, cu o viziune modernă şi un spirit managerial de excepţie a format Liceul „Bariţiu” ca o prestigioasă instituţie educaţională şi culturală a Clujului, care păstrează şi în prezent prestigiul demn de această calitate şi numele pe care îl poartă. În acest sens se pot reţine spusele muzicologului George Sbârcea, absolvent al colegiului: „Încă de la începutul lui, Liceul Bariţiu din Cluj a trecut peste limitele geografice, devenind liceul Transilvaniei”. Dovada acestui fapt este galeria de oameni iluştri furnizaţi de băncile acestui liceu, fie că ne gândim la scriitori şi poeţi, precum Radu Stanca, Horia Stanca, Ioan Alexandru, iluştri critici literari: Ion Negoiţescu, Nicolae Balotă, Dumitru Micu, Marian Papahagi, muzicieni şi artişti: George Zbărcea, Tudor Jarda, Pericle Capidan, Manuela Botiş, teologul de excepţie Teofil Herineanu, filosoful Petre Ţuţea, politicianul Ion Raţiu, speologul Gheorghe Racoviţă, foarte mulţi medici, printre care Şerban Rădulescu, Ion Căpâlneanu, regretatul jurnalist Ilie Călian. În ceea ce îi priveşte pe inginerii absolvenţi ai colegiului, remarcăm că numeroşi membri ai conducerii Universităţii Tehnice din Cluj- Napoca sunt absolvenţi ai Liceului „Bariţiu”.

Funcţionând ca liceu teoretic aproape neîntrerupt, cu excepţia perioadei 1977-1990 când a fost transformat în Liceul Industrial de Poştă şi Telecomunicaţii, în anul 2000 Liceul „George Bariţiu” primeşte statutul de Colegiu Naţional. Actualmente Colegiul Naţional „George Bariţiu” este structurat ca liceu cu profil teoretic având 24 de clase cu un un efectiv total de 650 de elevi. Oferta educaţională actuală este una atractivă, corelată cerinţelor conturate de dinamica de pe piaţa muncii. De asemenea, funcţionează clase de învăţământ primar şi gimnazial, particularizate prin studiul limbii engleze, al limbii italiene, dar şi al limbii germane. Echipa actuală din Colegiul Naţional „George Bariţiu” se constituie din profesionişti, având dascăli de prestigiu, cu performanţe în activitatea ştiinţifică şi didactică, care realizează un învăţământ performant, competitiv, de nivel european, reflectat în rezultatele foarte bune ale elevilor la examene, olimpiade şi concursuri.

Aniversarea celor 98 de ani de tradiţie ai acestui liceu clujean, se doreşte a fi, dincolo de Ziua Colegiului Naţional „George Bariţiu”, un elogiu adus educaţiei clujene de calitate. Fie ca spiritul bariţist să nu dispară niciodată, ci să se reitereze cu fiecare generaţie valoroasă de absolvenţi pe care o furnizează acest colegiu!

Director,

Prof. dr. Alina Monica BĂRĂIAN

Articole din aceeasi categorie