”Vouchere pentru săraci”, cel mai devreme din iunie

Trei milioane de carduri cu voucherele de 250 de lei pentru alimente și mese calde vor fi livrate de Poșta Română, începând din 1 iunie, persoanelor vulnerabile.

„Prima tranșă s-ar putea să aibă perioada de distribuire a cardurilor iunie și iulie, dar nu rămâne nimeni fără acest drept. ”, a spus ministrul Marcel Boloș.

Peste 2,861 milioane de persoane ar putea primi acest ajutor, conform listei beneficiarilor finali de la Casa de pensii și la Agenția Națională de Plăți Sociale. Cardurile ele vor fi livrate de postași, acasă la beneficiar, iar prima tranșă de distribuire s-ar putea să aibă loc în perioada iunie – iulie.

De voucherul de 250 lei ar putea beneficia: * pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei * persoanele încadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei * familiile cu cel puțin 2 copii în întretinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei * familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei * familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat * persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare * persoanele în vârstă de până la 18 ani aflate în întreținerea acelor familii al căror venit mediu pe membru de familie este sub valoarea venitului minim garantat în plată prevăzut de Legea 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările ulterioare;

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele de mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte. Tichetele nu sunt impozabile.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut