Vizarea carnetelor de rentier agricol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că rentierii agricoli se pot prezenta începând de marţi la sediile Agenției pentru obţinerea vizei anuale a carnetelor de rentă viageră pentru anul 2021.

Rentierii agricoli se pot prezenta, pentru vizarea carnetelor de rentieri, începând cu 1 martie și până în 31 august, personal ori prin mandatar / curator / tutore, la centrele judeţene APIA (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul. Muncii, nr. 18).

Ei trebuie să prezinte următoarele documente: * carnetul de rentier agricol * actul de identitate al solicitantului * decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă *procură notarială autentificată / curatelă / hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original (dacă solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal) * contractul de arendare încheiat până la 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale * extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional) * declaraţia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” conform prevederilor legale.

Sumele vizate pe perioada pandemiei cu Coronavirus pentru Campaniile 2019 şi 2020 vor fi înscrise în carnetele de rentier la data prezentării rentierilor / împuterniciţilor acestora pentru viza aferentă anului 2021. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor legale şi a depunerii la oricare Centru APIA, până la 15 octombrie 2022, a cererii de moştenitor însoţită de documente justificative.
Pentru persoanele cărora li s-a plătit renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care este datorată, dar care nu au intrat în posesia ei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen, până la 3 ani de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut