Verificarea autenticității certificatelor emise în format electronic

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), în cadrul secțiunii „Servicii Online”, serviciul „Verificare documente electronice eliberate în Spaţiul Privat Virtual”, există posibilitatea de verificare a autenticității certificatelor emise în format electronic.

Poti fi verificate următoarele certificate: * Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane juridice rezidente în România * Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane fizice rezidente în România * Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă * Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane rezidente în România * Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine * Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente * Certificat privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent / sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine.

Certificatele sunt disponibile în secțiunea menționată pe durata de un an de la data emiterii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut