Unde se depun cererile de plată pentru bunăstarea animalelor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat lansarea, în perioada 27 februarie – 24 martie, a primei sesiuni de depunere a Cererilor de plată din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri și are forma unei plăți anuale fixe pe Unitate Vită Mare (UVM). Suma totală alocată pe întreaga perioadă de programare pentru această intervenție este de 736,25 milioane euro, urmând să beneficieze de finanțare toți cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Solicitanții intervenției DR-06 – Bunăstarea animalelor, Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor pot depune cererile la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul. Muncii, nr. 18, tel/fax: 0264-456.454 / 0264-456.455, e-mail: apia.cluj@apia.org.ro) pe a cărui rază teritorială se află sediul social al acestora.

Informațiile necesare pentru acordarea plăților care se regăsesc în cuprinsul Ghidurilor Solicitantului aprobate, precum și cererile de plată pentru cele două pachete sunt disponibile pe site-ul MADR, la adresa https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-implementare-pns.html.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut