UBB trece la implementarea sistemului internațional STEM+

Universitatea Babeș-Bolyai anunță că a început implementarea formală a sistemului internațional Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), cu integrarea transversală – după modele internaționale – a științelor socio-umane (STEM+), care vine în sprijinul eforturilor de a se poziționa ca o universitate de tip world-class, integrând multi/inter/transdisciplinar aspecte cheie ale activităților educaționale și de cercetare.

Conform celor anunțate de reprezentanții universității, sistemul STEM+ va fi implementat sub coordonarea Institutului STAR-UBB și prevede stimularea interacțiunii între specialiștii, facultățile și domeniile UBB, îmbunătățirea ofertei educaționale cu programe multi/inter/transdisciplinare, păstrându-se în același timp programele clasice ca nucleu de bază. De asemeni, în forma unui Studium Generale STEM+, vor fi introduse discipline cu caracter integrativ, va fi elaborat un pachet de cursuri opționale care să vizeze competențele STEM+, studenții vor fi încurajați să participe la cursurile altor facultăți pentru a-și dezvolta competențe suplimentare, precum și să realizeze proiecte comune și va fi sprijinită înființarea cercurilor studențești cu proiecte STEM+. În program vor fi incluse și studiile doctorale, urmărindu-se dezvoltarea unor programe multi/inter/transdisciplinare.

„Implementarea sistemului STEM+ va avea efecte și asupra relației universității cu societatea, fiind propuse organizarea unor cursuri deschise (Citizen Science), furnizarea serviciilor către comunitate, precum și deschiderea Universității către învățământul preuniversitar (inclusiv părinții elevilor) – spre exemplu, prin pregătirea profesorilor și derularea unor activități/cursuri din preuniversitar în laboratoarele STEM+ din UBB -, consultarea periodică a mediului economic pentru identificarea și comunicarea nevoilor de dezvoltare a pieței muncii, astfel încât UBB să devină un furnizor puternic de inovație tehnologică și creativă” – se precizează într-un comunicat remis presei.

„Acesta este un efort firesc pe care îl facem în vederea implementării sistemului STEM+, efort care susține direcția strategică a UBB de a deveni o universitate de tip world-class. Acest lucru nu înseamnă doar cercetare de excelență și act didactic performant, ci și integrarea și transferul cunoștințelor de la un domeniu la altul și, în final, înspre comunitate. Este motivul pentru care noi ne propunem să dezvoltăm, pe lângă programul academic Studium Generale STEM+, și infrastructura necesară programelor de tip Citizen Science, care implică participarea publicului ne-academic interesat de știință în unele proiecte derulate de UBB, dar și educarea activă și constantă a factorilor de decizie, inclusiv a politicienilor, cu privire la importanța sistemului STEM+”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, citat în comunicat.

Documentul menționează că programele STEM au devenit repere academice la nivel internațional „deoarece piața muncii solicită din ce în ce mai puternic o pregătire multi/inter/transdisciplinară, dar și pentru că hiperspecializările au generat situații în care specialiștii unui domeniu STEM nu mai au suficiente cunoștințe din celelalte domenii, astfel încât să poată face față provocărilor integrate, iar problemele globale, majore, nu mai pot fi abordate comprehensiv”. „În concluzie, programele STEM+ reprezintă pârghii esențiale pentru dezvoltarea mediului academic în Europa și SUA, cu impact direct atât asupra comunității, cât și asupra profilului cadrelor didactice și al absolvenților” – se precizează în comunicat.

M. T.

Articole din aceeasi categorie