Testare cu teste rapide antigen la medicii de familie

Medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor putea efectua activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență aprobat marți de Guvernul României.

Aceștia vor achiziționa testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății, iar pentru activitatea de testare realizată vor primi un tarif de 50 de lei/persoană, care cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele și echipamentele de protecție necesare testării.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, remis presei, medicii de familie care realizează testarea rapidă au obligația raportării rezultatelor în aplicația Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24:00 a zilei în care s-a acordat serviciul.

Activitatea de testare se va realiza în cadrul programului de lucru și vor beneficia de ea toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la testare, precum și persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel puțin 48 de ore, între două testări succesive.

„Persoanele eligibile pentru testare sunt cele suspecte de infectare cu virusul SARS COV2, prevăzute în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, și care se publică la adresa www.insp.gov.ro și se actualizează periodic” – precizează MS.

Acest nou serviciu medical realizat de către medicii de familie se va face „în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a noii ordonanțe de urgență” – adaugă sursa citată.

Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin transfer către Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut