Termenul limită pentru depunerea cererii de anulare a obligațiilor accesorii

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește contribuabililor care îndeplinesc condițiile de la Capitolul II din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, că termenul limită pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor este 30 iunie 2022 inclusiv.

Anularea unor obligaƫii accesorii se acordă pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale ori instituţii publice.
Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal central privind intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Cererea de anulare a accesoriilor, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut