Termenele de depunere ale situațiilor financiare și raportărilor contabile anuale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP ) Cluj-Napoca a anunţat termenele de depunere pentru situaƫiile financiare anuale ṣi raportările contabile anuale.

02.03.2020 – depunerea declaraţiei de inactivitate de entităţile care nu au desfăṣurat activitate de la constituire până la sfârṣitul exerciţiului financiar de raportare.

30.03.2020 – depunerea raportărilor contabile anuale de persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii.

29.04.2020 – depunerea situaţiilor financiare anuale de societăţile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile ṣi celelalte persoane juridice cu ṣi fără scop patrimonial, care au obligaţia să organizeze ṣi conducă contabilitatea financiară.

29.05.2020 – depunerea situaţiilor financiare anuale de societățile comerciale, societățile / companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate (inclusiv sediile permanente), cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European; depunerea raportarilor contabile anuale de entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic ṣi de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Situaţiile financiare / raportările contabile anuale se întocmesc cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe site-ul ANAF ṣi se pot fi depuse: * în formă electronică, pe portalul e-guvernare.ro, având ataṣată o semnătură electronică extinsă * la oficiile poṣtale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic * la registratura unităţilor fiscale din subordinea DGRFP Cluj-Napoca, în format hârtie şi în format electronic. DGRFP Cluj-Napoca recomandă depunerea în formă electronică, pe portalul e-guvernare.

Informaţii suplimentare se pot obţine: * accesând pagina de Internet www.anaf.ro * telefonic, prin Serviciul central de asistenƫa telefonică a contribuabililor – Call center, la telefon: 031.403.91.60 * la serviciile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

Articole din aceeasi categorie